[WEBINAR] Successieplanning met vastgoed

220 EUR + BTW 
30/10/2020 (13u - 17u))

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 29 oktober 2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Wim VERMEULEN en Rinse ELSERMANS


Welke technieken zijn voorhanden om nieuw vastgoed te plannen op het ogenblik van de aankoop, of de overdracht te realiseren van een bestaand vastgoedpatrimonium?

Hoe wordt dit fiscaal geoptimaliseerd, en met welke civiele en fiscale aandachtspunten dient u hierbij rekening te houden? En welke planningstechnieken kan u tegenwoordig nog adviseren rekening houdende met de fiscale antimisbruikbepaling en de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst deze in de praktijk creatief en ruim toepast?De successieplanning organiseren voor onroerend vermogen is een complexe puzzel, die doorkruist wordt door aspecten van zowel het huwelijks- en familiaal vermogensrecht, het erfrecht, inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting. In tegenstelling tot roerend goed, kan onroerend goed immers niet simpelweg aan een laag vlak tarief worden geschonken.

Successieplanning met vastgoed is dus allerminst een eenvoudige opdracht. Idealiter denkt men reeds bij de aankoop van onroerend goed na over de planning ervan. Maar ook voor een bestaand onroerend patrimonium bestaan er interessante planningstechnieken.

Vroeger werden zeer creatieve planningstechnieken courant gebruikt, tegenwoordig moet steeds meer en meer rekening worden gehouden met de fiscale antimisbruikbepaling en de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst deze in de praktijk creatief en ruim toepast. 

In dit seminarie geven meester Wim Vermeulen (Cazimir) en meester Rinse Elsermans (Cazimir) een overzicht van de verschillende planningstechnieken om de overdracht van vastgoed te organiseren. Er wordt zowel gekeken naar planningstechnieken bij de aankoop van onroerend goed, als planningstechnieken voor de overdracht van een reeds bestaand onroerend goed patrimonium. Zij overlopen de civiele en fiscale aandachtspunten en hindernissen die zich opwerpen, met aandacht voor de actuele standpunten van de fiscus.

Onder meer komen aan bod:

 • De (nieuwe) mogelijkheden binnen het huwelijks- en vermogensrecht
  • De inbreng in een gemeenschap (onder al of niet optionele) ontbindende voorwaarde
  • De onttrekking uit de huwelijksgemeenschap
  • De anticipatieve inbreng
  • De inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking
  • De erfovereenkomst
 • De gesplitste aankoop, samen bouwen, private leasing met aandacht voor
  • De organisatie van de voorafgaande schenking
  • De waardering van het vruchtgebruik, erfpacht en opstal
  • De fiscale gevolgen bij aanwas en terugval van het vruchtgebruik, erfpacht en opstal
 • Het gebruik van vehikels zoals een maatschap, een stichting-administratiekantoor, een private stichting, een patriminiumvennootschap...

Na deze uiteenzetting zal u (terug) volledig op de hoogte zijn van de verschillende planningstechnieken voor het plannen van vastgoed, inclusief de meest recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst.

Het seminarie wordt interactief opgevat, en er wordt ruimte gelaten voor vraagstelling.


Docenten

Wim Vermeulen is één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland – en dat is vrij uniek in België. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Wim heeft een masterdiploma Handelsingenieur dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook master in de Rechten (KU Leuven). Zijn moedertaal is Nederlands, maar hij staat u ook te woord in het Frans en Engels.

Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert onder meer 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.

Rinse Elsermans legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Zijn moedertaal is Nederlands, maar hij staat u ook te woord in het Engels en Frans.

Rinse was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften. Hij is een veelgevraagd gastspreker over verscheidene civiele topics en is gastdocent aan de Universiteit Antwerpen in de grondige studie Familiaal Vermogensrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De belangrijkste planningstechnieken voor een vastgoedpatrimonium
 • De meest recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst inzake planning van vastgoed

Programma

 • Planning van nieuwe vastgoedprojecten
  • Creatie van een onverdeeldheid tussen vennootschap, zaakvoerder en kinderen met fiscale en burgerrechtelijke aandachtspunten
  • Gesplitste aankoop: visie van VLABEL, gesplitste aankoop onder de Wet Breyne
  • Successief vruchtgebruik
  • Vruchtgebruiker (ouders) en blote eigenaar (kinderen) komen overeen om ‘samen te bouwen’
  • Bouwen op de grond van uw kinderen
  • Burgerlijke maatschap en onroerend goed
  • Certificering van vastgoed
 • Planning van bestaand vastgoedpatrimonium
  • Roerend maken van onroerend goed door inbreng in een vennootschap, met aandacht voor de meest recente standpunten van VLABEL
  • Inbreng van onroerend goed in een patrimoniumvennootschap gevolgd door schenking van aandelen
  • Private onroerende leasing
  • Roerendmaking via opstal
  • Onroerend goed en private stichting
  • Onroerend goed en stichting administratiekantoor
  • Salami-schenking
  • Inbreng in de huwgemeenschap, gevolgd door een schenking
 • Impact hervorming erfrecht en huwelijksvermogensrecht op vastgoedplanning
  • Testamentaire verkaveling - meer vrijheid voor de testator
  • Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige wetgeving - noodzakelijk of overbodig?
  • Anticipatieve inbreng in de huwgemeenschap
  • Verkoop tussen echtgenoten
 • Rechtszekere planning met een erfovereenkomst

Deelnameprijs

220 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 29 oktober 2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.