[SERIE] Basics balanslezen

Sessie 1 (de principes van boekhouden) | 7 juli 2021 : 175 EUR + BTW
Sessie 2 (de principes van balansanalyse) | 14 juli 2021 : 175 EUR + BTW

Permanente vorming

In aanvraag - 6 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen) voor de volledige reeks

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
Schrijf in op uiterlijk 6 juli 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.


Een goed begrip van de financiële gezondheid van een onderneming is ook voor niet-boekhoudkundige beroepen vaak van een must.

In deze 2-delige webinar reeks leert u hoe een balans tot stand komt, en hoe u de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit de jaarrekening. Beide webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de voorkennis en/of de gewenste verdieping.


Een trefzeker financiëel inzicht in de jaarrekening van een onderneming en een goed begrip van de typische financiële terminologie vormt ook voor niet-boekhoudkundige beroepen een onbetwistbare meerwaarde.

  • In het eerste deel (sessie 7 juli 2021) leert u de basisprincipes van de balans en de resultatenrekening te begrijpen. Aan de hand van een aantal typische verrichtingen leert u stap voor stap hoe een balans tot stand komt, en wordt aangetoond welke informatie in de jaarrekening terugkomt. De boekhoudkundige methodiek en theoretische concepten worden met praktijkvoorbeelden concreet gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant gehanteerde financiële acroniemen en terminologie.
  • In het tweede deel (sessie 14 juli 2021) wordt aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s en verbanden relevant zijn om het risicoprofiel van een onderneming te vatten. U leert om een balans te lezen, en zich een oordeel te vormen over het financiële risicoprofiel en de gezondheid van een onderneming.

Uw docent is Serge Pattyn, die als financiëel analist bij onder meer KBC Petercam en Delta Lloyd Securities een uitgebreide ervaring heeft in de financiële analyse van ondernemingen. Serge combineert een ruime praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie bevattelijk over te brengen.

Na deze reeks bent u gewapend om deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners. U beheerst de financiële terminologie, en u bent in staat om een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming.Deelnameprijs

Inschrijven kan per sessie:

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis*
* enkel van toepassing op de "live webinars" en niet voor de webinars "on-demand" (waaraan enkel de inschrijver kan deelnemen) 

Wat u hiervoor hoeft te doen:

  • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 6 juli 2021 (sessie 1) of 13 juli 2021 (sessie 2)
  • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland