Overeenkomsten met uw partner of echtgeno(o)t(e) over uw vennootschap of eenmanszaak

248 EUR + BTW 
11/09/2020 Gent (nieuwe datum)

Locatie
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent

Permanente vorming
4 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (3u)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 10/02/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Jos RUYSSEVELDT | Kevin DESMET

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleidingWelke afspraken kan u maken met uw partner of echtgeno(o)t(e) inzake de vermogensrechten over uw eigen vennootschap of éénmanszaak?

Hoe kunnen deze afspraken geformaliseerd worden bij de opstart, de ontbinding, de overdracht of een successieplanning?

En wat zijn de burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten in de courante contractvormen (aandeelhoudersovereenkomst, huwelijkscontract, aanwascontract, verkoops-/schenkingsakte, etc.)?In dit seminarie worden de mogelijkheden besproken om contractuele afspraken vast te leggen tussen echtgenoten of samenwonenden met betrekking tot de vermogensrechten en/of de inkomsten uit de eenmanszaak of de vennootschap van één van de partners.

Bijzonder aandacht wordt besteed aan de gevolgen van hervorming van het huwelijksvermogensrecht voor het eigen of gemeenschappelijk statuut in de huwgemeenschap van de aandelen, beroepsgoederen, handelszaak rekening-couranten van één van de partners.

Vervolgens overlopen de docenten, Prof. Jos Ruysseveldt en Meester Kevin Desmet, de verschillende mogelijkheden om afspraken tussen partners over de aandelen, de controle, de beroepsgoederen en/of de inkomsten vast te leggen:

 • Bij de oprichting van een vennootschap of opstart van een onderneming
 • Bij de ontbinding van een vennootschap
 • Bij de opmaak van een huwelijkscontract
 • Bij de overdracht (via verkoop of schenking) van de aandelen of de onderneming
 • In het kader van hun successieplanning bij leven

Voor de courante contractvormen worden de bedingen besproken die de afspraken regelen tussen de partners over de vermogensrechten, de controle en de inkomsten. Voor elk van de besproken technieken worden de burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten en gevolgen toegelicht.

Onder meer komen aan bod:

 • De aandeelhoudersovereenkomst en de statuten :
  • Afspraken mbt de overdracht, stemafspraken, bestuur, etc.
 • Het huwelijkscontract :
  • Beding van inbreng, uitsluiting en onttrekking
  • Recht van voorafname, preferentiële toewijzing, vooruitmaking, keuzebeding
  • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
  • Verrekenbeding
 • Het aanwascontract van aandelen / onderneming
  • Aanwas tussen echtgenoten en samenwonende partners
  • Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik en lijfrente
 • De verkoopovereenkomst of schenkingsakte mbt de aandelen of een onderneming
  • Verkopen tussen echtgenoten (sinds 1 september 2018) en samenwonende partners
  • Voorbehoud, aanwas en terugval van vruchtgebruik
  • Quasi-vruchtgebruik
  • Algemeenheid van vruchtgebruik bij een onderneming
  • Lijfrente (aanwas en terugval)

Docenten

Meester Jos Ruysseveldt

Jos Ruysseveldt is advocaat en is gespecialiseerd in begeleiding en bijstand inzake vermogensplanning. Door zijn gespecialiseerde opleiding en notariële ervaring (15 jaar) biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek.

Jos Ruysseveldt is professor aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en het AMS, Universiteit Antwerpen. Verder verleent hij medewerking aan diverse postuniversitaire opleidingen.

Meester Kevin Desmet

Kevin Desmet is advocaat en partner bij a-Lex. Hij is gespecialiseerd in fiscale adviesverlening en geschillen, evenals in (internationale) vermogensplanning en vennootschapsrecht. Kevin Desmet verzorgt diverse bijdragen in de fiscale rechtsliteratuur en is spreker tijdens opleidingen in het kader van fiscaliteit en estate planning.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De diverse mogelijkheden om tussen partners / echtgenoten contractuele afspraken vast te leggen met betrekking tot de vermogensrechten en de inkomsten uit de eigen vennootschap of eenmanszaak
 • De mogelijkheden op deze afspraken vast te leggen bij de oprichting, bij de ontbinding, in een huwelijkscontract of bij de opmaak van een vermogensplanning
 • De courante contractvormen en de bedingen die deze afspraken regelen een aandeelhoudersovereenkomst, een huwelijkscontract, een aanwascontract, een verkoopsovereenkomst of schenkingsakte

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 10/02/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.