[O/D] Ondernemen met een vzw | (alternatieve) financieringsbronnen voor vzw's

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)
Financiering vinden is voor een vzw allerminst eenvoudig. Klassieke bancaire financiering is vaak nauwelijks beschikbaar en doorgaans zal men op zoek moeten gaan naar alternatieve financieringsbronnen.

Maar waar kan een vzw dan wel terecht voor financiering, naast lidgelden, tombola’s en een wafelenbak?


Programma

Banken verlenen krediet op basis van oa. terugbetalingscapaciteit & solvabiliteit en de recourse naar de (kapitaalkrachtige) aandeelhouders, waardoor vzw’s vaak uit de boot vallen en op zoek moeten gaan naar alternatieve financieringsbronnen.

In dit seminarie overloopt de docent, Dirk Coeckelberg, de verschillende financieringsbronnen waar een vzw wel een beroep kan op doen.

Aan de hand van concrete voorbeelden worden de kenmerken, de voor- en de nadelen van de verschillende alternatieven besproken en van stoute commentaar voorzien in functie van recente evoluties en tendenzen.

Concreet komen oa. de volgende financieringsvormen aan bod:

 • Private financiering van vzw’s (met en zonder tegenprestatie)
 • Vormen van publieke financiering / crowdfunding
 • Interne financieringsbronnen

Docent

Dirk COECKELBERGH

Na een lange carrière in diverse directiefuncties binnen de banksector is Dirk onafhankelijk consultant en actief in vier materies (recht, financiën, ethiek, stress&BO) met vier activiteiten (consultancy, coaching, training en publicaties).

Hij is een van de meest succesvolle auteurs inzake non-profit in België met maar dan twintig boeken en meer dan 1000 artikelenbijdragen over non-profit op zijn naam.

Hij is onafhankelijk bestuurder in VZW’s en KMO’s.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De markt van de financiering (volumes, gebreken, grootte,...  ) 
 • De alternatieve financieringsbronnen voor vzw’s en hun kenmerken
 • De informatiebronnen om zich verder te verdiepen in de materie

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.