[O/D] Financial Assistance (bij een overnametransactie)

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Financial assistance. Voorheen was het voor een vennootschap principieel verboden om financiële bijstand te verlenen om haar eigen overname mogelijk te maken. Sinds enige tijd werd dit absolute verbod omgebogen tot een principiële toelaatbaarheid en het WVV zorgde zelfs voor een nog verdere versoepeling voor de BV.

Wat betekent dit nu voor de overnamepraktijk? Wanneer en hoe kan een doelvennootschap voortaan zekerheden en/of financiële middelen verlenen aan de overnemer? Welke voorwaarden en procedures blijven van toepassing, en wat wijzigt er aan de verslaggeving en openbaarmaking?


Programma

Financiële bijstand heeft betrekking op het verstrekken van financiële middelen door een vennootschap aan een overnemer om zo een overname mogelijk te maken. Financiële bijstand kan gebeuren onder de vorm van een lening, maar ook door het verstrekken van een waarborg (bvb. een hypotheek) op de activa van de steunverlenende vennootschap.

Het WVV heeft op dit vlak een verdere versoepeling doorgevoerd, nadat financiële bijstand eerder reeds principieel toegelaten was geworden, zij het onder zeer strikte voorwaarden.

In dit webinar gaan de docenten, Prof. Diederik BRULOOT en Prof. Kristof MARESCEAU, in op de meest recente ontwikkelingen inzake  financiële steunverlening en de  mogelijkheden die zijn ontstaan voor de overnamepraktijk sinds de invoering van het WVV.

Met concrete voorbeelden wordt aangetoond wanneer er sprake is van financiële bijstand. De nieuwe regeling wordt in detail overlopen, met aandacht voor de wijzigingen in de procedures, voorwaarden en verslaggeving voor de BV en de NV.

Concreet komen de volgende onderwerpen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Toepassingsgebied ,in NV en BV a.d.h.v. recente rechtspraak en toepassingsgevallen
 • Voorwaarden voor financiële bijstand in de NV (incl. klassieke knelpunten)
 • Voorwaarden voor financiële bijstand in de BV
 • Sanctiemechanisme
 • Alternatieve constructies (financiering via dividenden, via kapitaalvermindering, via andere groepsvennootschappen, d.m.v. herstructureringen, enz.)
 • Juridische valkuilen bij de alternatieve constructies (vennootschapsbelang, wettelijke specialiteit, bestuurdersaansprakelijkheid en wetsontduiking)

Docenten

Prof. Diederik Bruloot

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Advocaat DLA Piper.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en het tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).

 

Prof. Kristof Maresceau

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Advocaat Deloitte Legal.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in de vernieuwe regels inzake financiële bijstand en de nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor de overnamepraktijk.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.