[O/D] Alternatieve schenkingsvormen na sluiting van de kaasroute


Inschrijven On-demand webinar 175 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Dirk DE GROOT (Moore Law)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Met de wet van 13 december 2020 viel het doek over de populaire kaasroute.

Maar betekent dit ook het einde voor alle vormen van belastingvrij schenken? Blijven er nog fiscaal gunstige schenkingsvormen overeind, en welke instrumenten dienen zich aan als alternatief voor de gesneuvelde kaasroute?


 

Nu de Belgische wetgever de verplichting heeft ingevoerd om notariële buitenlandse roerende schenkingen in België te registreren, worden deze buitenlandse schenkingen aan de Belgische schenkbelasting onderworpen en verdwijnt meteen een aantrekkelijk mechanisme om schenkingen te doen zonder onmiddellijke belasting.

Nochtans bestaan er valabele alternatieven om een schenking te verrichten zonder notariële akte, en waarvan de gevolgen perfect overeenstemmen met de wensen van de schenker.

In dit webinar bespreekt de docent de precieze draagwijdte van de nieuwe verplichting, en overloopt de alternatieven die nog steeds overeind blijven.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de Kaasroute : wat ?
 • de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten : detailbespreking van  de nieuwe wettelijke verplichtingen en gevolgen
 • alternatieven voor de (buitenlandse) notariële schenkingsakte
  • handgift en bankgift
  • schenking van aandelen via het register van aandelen
  • verkoop van goederen en kwijtschelding van de prijs
  • inbreng ten behoeve van een derde : creatieve toepassingen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
  • dematerialiseren van aandelen
  • aanwending van een private stichting

Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld en is de auteur van het Handboek Successierechten (uitgeverij Intersentia).

Hij is vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De huidige stand van de wetgeving inzake de registratie van buitenlandse schenkingsakten
 • De verschillende vormen van schenkingen die geldig kunnen plaatsvinden, met of zonder notariële akte
 • de voor- en nadelen van elk van deze vormen op burgerlijk en op fiscaal vlak

 

Deelnemers in staat stellen om

 • te bepalen in welk geval zij een bepaalde vorm van schenking kunnen overwegen
 • de belangrijkste risico’s en valkuilen daarbij te onderkennen en te vermijden
 • te bepalen wat de civiele en fiscale gevolgen zullen zijn van de gekozen schenkingsvorm

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland