[O/D] DAC 6 – Nieuwe meldingsplicht voor tussenpersonen bij grensoverschrijdende fiscale constructies

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Alain CLAES - Moore Law
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Sinds 28 februari 2021 rust er een nieuwe meldingsplicht op fiscale adviseurs en tussenpersonen voor bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies.

Het toepassingsgebied is ruim maar is voor de praktijk soms onduidelijk, terwijl de sancties bij niet-naleving hoog kunnen oplopen.

Maar welke constructies worden precies geviseerd, en welke tussenpersonen zijn onderworpen? Advocaten en fiscalisten zeker, maar wat met estate plannersaccountantsbancaire tussenpersonenvastgoedadviseurs, etc. Wat moet precies waar worden gerapporteerd, en welke sancties worden voorzien?


Programma


Met de wijziging van de richtlijn 2011/16/EU voert de EU sinds 1 juli 2020 nieuwe maatregelen in met het oog op de detectie van potentieel agressieve internationale belastingstructuren.

Concreet rust voortaan een meldingsplicht op tussenpersonen die de internationale constructie bedenken, aanbieden en/of opzetten, wanneer de constructie voldoet aan bepaalde kenmerken of “hallmarks” die de wet voorziet en waardoor sprake is van een mogelijk risico op belastingontwijking of belastingontduiking. Het toepassingsgebied wordt ruim omschreven en is niet steeds duidelijk voor de dagelijkse praktijk, terwijl de termijn vrij kort is om de analyse en de melding uit te voeren, en de sanctie bij niet-naleving hoog kan oplopen.

In dit seminarie worden de nieuwe regels voor informatie-uitwisseling toegelicht aan de hand van een bespreking van concrete toepassingsgevallen uit de praktijk.

Meer in detail komen onder meer de volgende onderwerpen aanbod:

 • Welke adviseurs vallen onder het toepassingsgebied? Enkel advocaten en fiscalisten, of eveneens financiële tussenpersonen, vermogensplanners, vastgoedadviseurs, etc.
 • Wanneer en in welke omstandigheden kan een tussenpersoon zich onttrekken aan de verplichting?
 • Welke transacties dienen te worden gemeld, en wanneer?
 • Welke kenmerken worden door de wet aangemerkt als mogelijk risico van belastingontwijking of -ontduiking?
 • Hoe kan men testen of een bepaalde transactie/constructie voldoet aan de voorwaarden?
 • Welke sancties worden voorzien, en wie riskeert een sanctie?
 • Hoe verhoudt de meldingsplicht zicht tot het eventuele beroepsgeheim?

Docent

Alain CLAES

Alain Claes is sinds 1 oktober 1991 advocaat (Nederlandstalige Balie te Brussel). Hij is één van de oprichters van Sherpa Law.

Hij heeft zich volledig toegelegd op het fiscaal recht. Naast het bijstaan van cliënten in fiscale geschillen (vanaf het stadium van de controle tot en met de behandeling voor de rechtbanken), verleent hij ook fiscaal advies (hoofdzakelijk inzake Vennootschapsbelasting, BTW, Invordering, Regionale en lokale belastingen).

Daarenboven heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld in domeinen die nauw aansluiten bij de fiscaliteit, met name anti-witwaswetgeving en fiscaal strafrecht.

Alain is regelmatig spreker op seminaries over fiscaliteit en aanverwante onderwerpen (zoals antiwitwaswetgeving, economisch en fiscaal strafrecht, bestuurdersaansprakelijkheid) en publiceerde hij reeds tal van fiscale wetenschappelijke bijdragen.

Hij is tevens lid en vervult functies in meerdere professionele organen (CCBE, OVB, BAB-Brabant).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe verplichtingen opgelegd door de richtlijn 2011/16/EU inzake de meldingsplicht van potentieel agressieve internationale belastingstructuren
 • De voorwaarden met betrekking tot de meldingsplichtige constructies en meldingsplichtige tussenpersonen
 • De vorm en inhoud van de meldingsplicht: wat dient wanneer aan welke instantie(s) te worden gemeld
 • Sancties bij niet-naleving in hoofde van de tussenpersoon en de belastingplichtige

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.