[O/D] WVV vraagstukken . Leidraad voor bestuurders bij ondernemingen in moeilijkheden

Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docenten: Prof. Joeri VANANROYE (KU Leuven - Quinz) - M. Stijn DE DIER (Universiteit Antwerpen - Quinz) - dr. Gillis LINDEMANS (Quinz)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Dit webinar biedt een praktische leidraad voor de complexe vraagstukken waarmee een bestuurder van een onderneming in moeilijkheden in de praktijk geconfronteerd wordt.

Wat mag een bestuurder nog ondernemen wanneer insolventie dreigt? Dient een bestuurder bepaalde handelingen te vermijden of juist niet?


Programma

Veeleer dan de vernieuwde regels inzake de bestuurdersaansprakelijkheid op te sommen, wordt in dit webinar onderzocht met welke concrete vraagstukken een bestuurder in de praktijk wordt geconfronteerd wanneer insolventie dreigt.

Het docententrio, Prof. Joeri VANANROYE, Prof. Stijn DE DIER en Dr. Gillis LINDEMANS, combineert de academische kennis en een uitgebreide praktijkervaring, en benadert de complexe materie aan de hand van concrete casussen die zich in de praktijk voordoen.

Naast een grondige analyse van de persoonlijke risico’s en gevolgen van bepaalde handelingen tracht dit webinar hands-on tips & tricks mee te geven, als leidraad voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden.

Onder meer worden de volgende vraagstukken behandeld:

 • Kan een bestuurder van een onderneming in moeilijkheden nog beslissen om een belangrijke investering uit te voeren?
 • Mag nog nieuwe schuldfinanciering worden aangegaan?
 • Kan een bestuurder kiezen om bepaalde schuldeisers te betalen met het risico dat anderen niet (volledig) zullen kunnen betaald worden?
 • Welke informatie mag een bestuurder publiek maken?
 • Wat als insolventie dreigt voor een belangrijke handelspartner?

Docenten

Prof. Joeri VANANROYE doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org en zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de recente hervorming van het ondernemings- en insolventierecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) met ruime ervaring in corporate litigation.

M. Stijn DE DIER doceert de grondige studie insolventierecht aan de UAntwerpen en is vrijwillig medewerker aan de KU Leuven. Hij is tevens lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de recente hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

dr. Gillis LINDEMANS is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) en vrijwillig medewerker aan het Instituut voor Handelsrecht (KU Leuven). Gillis startte zijn loopbaan aan de Brusselse balie (Clifford Chance). Nadien verrichte hij onder het promotorschap van prof. Vananroye doctoraatsonderzoek naar schuldeisersbescherming bij rechtspersonen. Het FWO Vlaanderen kende hem daarvoor een aspirantschap toe. Gillis is auteur van talrijke publicaties in de domeinen van het vennootschaps- en insolventierecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De aandachtspunten en gedragsregels voor een bestuurder van een onderneming in moeilijkheden
 • De handelingen die een bestuurder nog kan stellen
 • De handelingen waarvoor voorzichtigheid geboden is

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.