[O/D] WVV vraagstukken - . Werken met aandelensoorten in de BV en de NV


Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Hans DE WULF- Universiteit Gent
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

In dit webinar onderzoekt Prof. Hans DE WULF de mogelijkheden om te werken met aandelen met verschillende winst-en stemrechten in de BV en de NV, welke toepassingsgevallen zich in de praktijk aanbieden, en welke valkuilen opduiken. Veel aandacht gaat naar de ingewikkelde maar belangrijke problematiek van wijziging van soortrechten.Aandelensoorten laten toe om een fijne verdeling van de controle en de winstverdeling tot stand te brengen tussen verschillende groepen van aandeelhouders.

In dit webinar verneemt u hoe aandelensoorten worden geregeld binnen het WVV, en welke bepalingen van toepassing zijn voor de verschillende vennootschapsvormen.

De mogelijkheden worden overlopen om ongelijke stemrechten toe te kennen aan verschillende aandelensoorten (aandelen zonder stemrecht, meervoudig stemrecht, voorwaardelijk stemrecht, stemrechten voor sommige beslissingen, etc.). Daarnaast worden de mogelijkheden besproken om ongelijke winstverdelingsrechten toe te kennen (aandelen zonder winstrechten, preferentiële winstrechten, etc.).

De nieuwe wettelijke regeling rond wijziging van soortrechten en de recente controverses die zij reeds heeft doen ontstaan, worden behandeld. Bij voorbeeld: is een 75% meerderheid voldoende voor de toekenning van meervoudig stemrecht aan sommige maar niet alle bestaande aandelen, of is voor zulke “splitsing” unanimiteit vereist? Kan men meervoudig stemrecht/preferente dividenden terug afschaffen, en zo ja, hoe?


Docent

Prof. Hans De Wulf  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de  4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De regeling inzake aandelensoorten (verschillend wins-of stemrecht) in het WVV voor de verschillende vennootschapsvormen
 • De formaliteiten om aandelensoorten tot stand te brengen en te wijzigen
 • De toepassingsgevallen waarvoor aandelensoorten een praktisch instrument vormen
 • De valkuilen en aandachtspunten voor het werken met aandelensoorten

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier

 


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland