[O/D] Optimalisatie winstuitkeringen : De gewijzigde VVPR-bis reglementering en andere fiscale gunstregimes anno 2022

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Patrick HUYBRECHTS
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Met de verschillende fiscale stelsels inzake roerende voorheffing en de talrijke voorwaarden die daarmee gepaard gaan, is het niet meer zo eenvoudig om winsten optimaal uitkeringen uit de vennootschap.

Maar wat zijn nu precies de toepassingsvoorwaarden en modaliteiten van de fiscale gunstregimes VVPR-bis en liquidatiereserve? En zijn er fiscale en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten en valkuilen? Jazeker…


Programma

Sinds 2019 is er de vennootschapsrechtelijke (r)evolutie bij de Besloten Vennootschap inzake de liquiditeitstest bij winstuitkeringen. En nadat deze horde is genomen, dient zich al meteen de volgende problematiek aan : dient er roerende voorheffing ingehouden te worden ?  Zo ja, hoeveel ?  Zo neen, waarom niet ? 

Op vandaag bestaan er immers verschillende fiscale stelsels die allemaal naast elkaar bestaan, met elk hun eigen voorwaarden en specifieke voor- en nadelen.  Vergissingen staan te wachten …  

Dit seminarie biedt u een helder en gestructureerd overzicht van alle stelsels, met de wettelijke voorwaarden die naar goede gewoonte vanuit de praktijk worden getoetst.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overzicht inzake mogelijke wintuitkeringen :
  • Aan de aandeelhouders
  • Aan de bestuurders
  • Aan het personeel
 • Normale regeling inzake dividenden
 • VVPR-bis regeling
 • Stelsel inzake liquidatiereserves
 • Moeder-Dochterrichtlijn
 • Herkwalificatie van intresten naar dividenden
 • Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten

Docent

Patrick Huybrechts, Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke behandeling van winstuitkeringen

 

Deelnemers in staat stellen om

 • Met kennis van zaken in de betrokken materie een beslissing te kunnen nemen

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland