[O/D] Waarderen van een KMO: pragmatische aanpak uit de praktijk

 

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Gislenus BATS (ere-bedrijfsrevisor)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

 Er hangt een waas van mysterie rond de waardering van ondernemingen. En deze waas wordt nog aangedikt door het specifieke jargon en de ogenschijnlijke complexiteit van de gehanteerde formules.

Nochtans is het waarderingsproces in essentie logisch.

Maar wat is nu de fundamentele logica om de waarde van een onderneming te berekenen? En welke berekeningsmethoden kunnen worden ingezet voor de waardering van een (kleine of middelgrote) KMO?Programma

In dit seminarie bespreekt de docent, Gislenus BATS, hoe de waarde van een KMO op een praktische en pragmatische wijze kan berekend worden.

Immers vergt de waardering van een KMO, met minder beschikbare marktreferenties en meer persoonsgebonden variabelen, een specifieke aanpak die anders is dan bij grote ondernemingen.

Veeleer dan de complexe theoretische concepten en formules uit te diepen, wordt besproken wat de fundamentele logica is voor de waardering van een onderneming, en waarmee dient rekening gehouden te worden in de specifieke context van een KMO.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt stap voor stap aangetoond hoe een waardering van een KMO in de praktijk verloopt, en welke typische correcties moeten worden aangebracht om tot een juiste waardering te kunnen komen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De verschillende waarderingsmethoden in vogelvlucht, de methodiek van elke methode, en de gevallen waarin welke methode geschikt is
 • De specifieke omstandigheden in een (familiale) KMO-context die een impact kunnen hebben op de waardering (bvb. Laag loon zaakvoerder, lage huur bedrijfsgebouwen, specifieke (private) kosten, etc.) 
 • Een kritische analyse van de verschillende waarderingsmethodieken in een KMO-context:
  • De netto-actief benadering: berekening netto-actief, goodwill en specifieke courante correcties
  • De rendementswaarde op basis van “genormaliseerd resultaat” en op basis van “genormaliseerde vrije cash flow”
  • De multiple methode: EBITDA, courante correcties en typische multiples
 • De toetsing van de berekende theoretische indicatieve waarden aan de EBITDA ondernemingsmarktprijsbepaling met het gebruik van multiples
 • Het waarderingsrapport en de uiteindelijke waardebepaling als combinatie van de verschillende methoden

Na dit seminarie heeft u een overzicht van de verschillende waarderingsmethoden, en bent u gewapend om deel te nemen aan discussies omtrent het waarderingsproces.


Docent

Gislenus Bats | Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, voorheen professor EHSAL, U gent en EMS, en thans gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende waarderingsmethoden en de mathematische/theoretische concepten die de basis vormen van de verschillende methoden
 • Wanneer welke methode het meest opportuun is
 • De variabelen die een invloed hebben op de berekende waarde
 • De factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden, en die het verschil kunnen verklaren met de berekende waardebepaling

Deelnemers in staat stellen om

 • Een gegeven waardebepaling kritisch te beoordelen
 • Deel te nemen aan discussies met de tegenpartij en/of waarderingsexperten met betrekking tot het waarderingsproces, met een beter begrip van de financiële logica en de rol van bepaalde variabelen

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW

Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.