[O/D] De krachtlijnen van het nieuwe verbintenissenrecht

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Ignace CLAEYS (Universiteit Gent - Eubelius) | M. Thijs TANGHE (Eubelius)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Het nieuw verbintenissenrecht is intussen een feit. Maar wat zijn de krachtlijnen van deze modernisering? Welke nieuwe regels worden van toepassing op contractuele en andere vormen van verbintenissen en wat is de werking van het nieuwe recht in de tijd?


“Tal van bepalingen dragen de stempel van een vervlogen tijdperk”,  zo luidde de inleiding bij het wetsvoorstel tot hervorming van het verbintenissenrecht.

Het nieuwe verbintenissenrecht is intussen een feit en komt tegemoet aan deze oproep tot modernisering, onder meer met een vernieuwde en logischere codificatie en  de integratie van vaststaande rechtspraak. In dit webinar bespreken de docenten, Prof. Ignace CLAEYS en M. Thijs Tanghe, de krachtlijnen van de hervorming van het verbintenissenrecht en de werking ervan in de tijd.

Vooral de belangrijkste wijzigingen van de algemene regels die op alle types van contracten van toepassing zijn, zullen de revue passeren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vraag wanneer het oude recht van toepassing blijft en wanneer het nieuwe recht zal gelden. Ook wordt ingegaan op de vraag in welke mate de regels dwingend zijn na te leven dan wel er contractueel van kan worden afgeweken.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De doelstellingen van de hervorming
 • De nieuwe regels van toepassing op contractuele verbintenissen
 • De nieuwe regels van toepassing op andere dan contractuele verbintenissen
 • De werking in de tijd van de nieuwe regels

Docenten

Prof. Ignace Claeys (https://www.linkedin.com/in/ignace-claeys-0058764/) is hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en is voorzitter van het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht. Hij is tevens advocaat-partner bij Eubelius en leidt er een team van gedreven advocaten gespecialiseerd in commerciële geschillen.

Thijs Tanghe is is advocaat te Brussel (Eubelius) en legt zich toe op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en op geschillenbeslechting. Daarnaast is hij postdoctoraal medewerker bij het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de UGent.

Beiden publiceerden het handboek algemeen contractenrecht bij Intersentia (eerste editie 2021, tweede editie 2022). De nieuwe regels van het verbintenissenrecht worden er al grotendeels zij aan zij naast de oude regels behandeld. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe regels van toepassing op contractuele verbintenissen
 • De nieuwe regels van toepassing op andere dan contractuele verbintenissen
 • De werking in de tijd van de nieuwe regels
 • De doelstellingen van de hervorming

Deelnemers in staat stellen om

 • De belangrijkste wijzigingen en ‘must-knows’ van het nieuwe verbintenissenrecht te kennen 

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland