[O/D] Verslaggeving omzetting vennootschapsvorm en/of statutenwijzigingen voor de deadline van 2024


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


[Inclusief ontwerp verslaggeving]


Time is running out” voor de naar schatting 300.000 vennootschappen die  uiterlijk tegen 1/1/2024 hun vennootschapsvorm nog dienen om te zetten naar een andere overblijvende vennootschapsvorm.

Maar in welke gevallen kan een omzetting gebeuren via een statutenwijziging, en wanneer moet de procedure van boek 14 worden toegepast? Hoe pakt u de omzetting concreet en praktisch aan en welke verslaggeving en formaliteiten moeten worden vervuld?Programma

De overgansperiode voor de omzetting van de oude vennootschapsvormen eindigt tegen 1/1/2024, en voor talrijke oude vennootschapsvormen (nv, bvba, vof, ComV,  cvba, cvoa) is het stilaan alle hens aan dek.

In dit webinar bespreekt uw docent, Gislenus BATS, hoe de aanpassing van de statuten of / en de omzetting van de oude vennootschapsvormen geregeld in boek 14 van het WVV op een efficiënte wijze kan worden aangepakt.

Aan de hand van basisontwerpverslagen  wordt de procedure van de “aanpassing van de statuten” of / en de “omzetting” naar een aangepaste vennootschapsvorm besproken en wordt nader toegelicht welke formaliteiten en verslaggeving moet worden vervuld.

Tijdens de opleiding komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Art 41 § 4 wet WVV: overgangsmaatregelen
 • Boek 14 WVV  : omzetting vennootschapsvormen
 • Verslaggeving (controleverslag bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant)

Docent

Gislenus Bats | Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, voorheen professor EHSAL, U gent en EMS, en thans gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De procedure van omzetting van vennootschappen
 • De specifieke aandachtspunten en knelpunten die zich in de praktijk voordoen
 • De formaliteiten en verslaggeving die moeten worden vervuld

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.