[O/D] Insolventierecht : Recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak


Inschrijven On-Demand webinar | 150 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Arie VAN HOE- NautaDutilh
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Met het einde van het moratorium op failissementen valt sinds 31 januari 2021 een bescherming weg voor ondernemingen die door covid-19 in moeilijkheden geraken. Het ergste wordt gevreesd, en ondernemers en schuldeisers bereiden zich best voor op een herstructureringsgolf.

Maar welke juridische middelen blijven overeind voor ondernemingen in moeilijkheden, en welke alternatieve instrumenten worden in stelling gebracht om gerechtelijke bescherming te bieden?


In dit webinar bespreekt Meester Arie VAN HOE, advocaat gespecialiseerd in het insolventierecht, hoe een herstructurering van een onderneming in moeilijkheden in de praktijk verloopt, en dit vanuit een dubbele invalshoek.

Vanuit het perspectief van de onderneming – schuldenaar wordt onderzocht welke bescherming kan ontleend worden aan het insolventierecht.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak, o.a. inzake de toegang tot gerechtelijke reorganisatie en voorbereiding minnelijk/collectief akkoord.

Vanuit het perspectief van de schuldeisers wordt onderzocht over welke actiemiddelen zij (nog) beschikken in geval van reorganisatie van de schuldenaar.


Docent

Arie Van Hoe richt zich voornamelijk op corporate en commercial litigation, met een bijzondere focus op het insolventierecht.

Arie behaalde in 2008 het diploma van licentiaat in de rechten met grootste onderscheiding aan de Universiteit Gent. Hij werd toegelaten tot de balie van Brussel in 2008 en werkte in internationale en nationale kantoren tot 2010. In 2010 verliet hij de balie om een proefschrift voor te bereiden aan de Universiteit Antwerpen op het gebied van het insolventierecht (in voorbereiding).

Arie werd opnieuw toegelaten tot de balie van Brussel in 2016 en vervoegde NautaDutilh datzelfde jaar.

Arie is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en auteur van talrijke publicaties op het gebied van het (grensoverschrijdende) vennootschapsrecht en insolventierecht. Arie is ook lid van het Belgisch centrum voor Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De juridische context van ondernemingen in moeilijkheden
 • De actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak
 • De verschillende soorten insolventieprocedures onderzoeken in het licht van hun finaliteit
 • Het verloop van een insolventieprocedure en de rol van de verschillende actoren
 • De elementen die bij de beoorderling een rol spelen (business plan, behoud tewerkstelling, etc.)
 • De drukkingsmiddelen en actiemiddelen ter beschikking van schuldeisers

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150 EUR + BTW

Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.