[O/D] Het nieuwe goederenrecht - 1 jaar later

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. dr. Vincent SAGAERT (KU Leuven - Eubelius) 
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Het nieuwe goederenrecht trad in september 2021 in werking, en bevat onder meer volledig nieuwe bepalingen voor de zakelijke gebruiksrechten vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden.

Prof. Vincent SAGAERT , co-auteur van de nieuwe wet, maakt na één jaar de balans op van de voornaamste mogelijkheden en moeilijkheden die zich in de vastgoedpraktijk voordoen.  Programma

Het nieuwe goederenrecht is één jaar oud, en zoals bekend zijn tal van regels inzake zakelijke gebruiksrechten grondig gewijzigd.

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen die het nieuwe goederenrecht heeft meegebracht voor de zakelijke gebruiksrechten (vruchtgebruik-, opstal, erfpacht en erfdienstbaarheden).  

Eén jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet maakt de docent, Prof. Vincent SAGAERT, de balans op van de gevolgen van de hervorming voor de vastgoedpraktijk, de moeilijkheden die zich in de praktijk voordoen bij de toepassing van de nieuwe regels, en de eerste tendenzen die zich in de rechtspraak en rechtsleer opwerpen.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • Het nieuwe goederenrecht in vogelvlucht
 • De voornaamste wijzigingen met betrekking tot de zakelijke gebruiksrechten  
  • Vruchtgebruik
  • Opstalrecht
  • Erfpacht
  • Erfdienstbaarheden
 • Moeilijkheden bij de toepassing van de gewijzigde zakelijke gebruiksrechten voor de vastgoedpraktijk
 • Eerste tendenzen in rechtspraak en rechtsleer

Prof. dr. Vincent SAGAERT, is rechtstreeks betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe wet, en dit seminarie biedt derhalve de unieke gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan de co-auteur van deze nieuwe wet. 


Docent

Prof. dr. Vincent SAGAERT 

Vincent Sagaert legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius sinds 2003. Sinds 2004 is hij ook Professor Privaatrecht aan de KU Leuven en de KULAK. Hij doceert er verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en notarieel vastgoedrecht. Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen van de hervorming van het goederenrecht
 • De nieuwe regels voor de verschillende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden)
 • De eerste praktijkervaringen 1 jaar na de inwerkingtreding
 • De eerste tendenzen in de rechtspraak en de rechtsleer

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland