[O/D] M&A seminar | Fiscale aspecten van een bedrijfsovername

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Wouter CLAES (Eubelius) en Kelly MOENS  (Eubelius)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

De organisatie van een bedrijfsoverdracht is een complex vraagstuk, dat vaak bemoeilijkt wordt door de verschillende fiscale bezorgdheden van  overnemer en overlater.

Maar wat zijn nu precies de fiscale gevolgen van een overnametransactie voor de overlater en de overnemer, en hoe kunnen de fiscale bezorgdheden van beide partijen met elkaar verzoend worden?Programma

In dit webinar wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten van een bedrijfsovername.

De beide docenten Wouter CLAES en Kelly MOENS zijn als advocaat gespecialiseerd in fiscale adviesverlening bij M&A transacties.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen en relevante rechtspraak bespreken de docenten op welke manier een overnametransactie vanuit fiscaal oogpunt best gestructureerd kan worden in hoofde van de overlater en/of overnemer, en wat daarbij de aandachtspunten en struikelblokken zijn.

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Asset deal vs. share deal in de fiscaliteit
 • Wanneer zijn meerwaarden op aandelen belastingvrij
 • Risico’s bij de verkoop van holdingvenootschappen
 • Risico’s bij de verkoop van vennootschappen met overtollige liquiditeiten
 • Belastingvrije verkoop van aandelen aan de kinderen
 • Verkoopsopbrengst uitkeren aan de aandeelhouders met 10% roerende voorheffing
 • Debt push down anno 2021
 • Hoe omgaan met fiscale claims op de target na de overname

Na afloop van dit webinar overziet u de fiscale gevolgen voor de overnemer en overlater van de verschillende overnamestructuren, en de fiscale aandachtspunten en mogelijke optimalisaties. 


Docenten

Wouter CLAES

Wouter Claes is partner bij Eubelius sinds januari 2013 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016.

Wouter is hoofdzakelijk gespecialiseerd in fiscale adviesverlening over vastgoedstructuren, M&A en estate planning. In vastgoedstructurering adviseert hij zowel publieke entiteiten (o.a. inzake PPS), als private entiteiten zoals gereglementeerde vastgoedvennootschappen / vastgoedbevaks, projectontwikkelaars en investeerders.

 

Kelly MOENS

Kelly Moens is advocaat bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2016. Kelly werd in 2015 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2016 een master na master fiscaal recht aan de ULB.

Kelly legt zich voornamelijk toe op de fiscale aspecten van vastgoed, transactionele fiscaliteit (M&A), fondsenfiscaliteit en estate planning.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht te verschaffen in:

 • De fiscale gevolgen van verschillende overnamestructuren
 • De al dan niet belastbaarheid van meerwaarden op aandelen
 • Een aantal belangrijke fiscale aandachtspunten bij een bedrijfsovername
 • De fiscaal optimale structurering van overnames, al dan niet in het kader van familiale opvolging
 • De mogelijkheden om de verkoopopbrengsten resulterende uit een overname op een fiscaal voordelige wijze uit te keren

Deelnemers in staat stellen om

 • De fiscale gevolgen van een voorgestelde overnamestructuur kritisch te beoordelen
 • Deel te nemen aan onderhandelingen met betrekking tot een bedrijfsovername met een beter begrip van de fiscale bezorgdheden van de overlater en de overnemer

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland