[O/D] Hervorming buitencontractuele aansprakelijkheid


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


 

 Over de afschaffing van de immuniteit van de uitvoeringsagent en de gevolgen voor de contractspraktijk


Met het wetsvoorstel van 8 maart 2023 houdende boek 6 BW staat een grondige wijziging op til van de regels omtrent de buitencontractuele aansprakelijkheid. De belangrijkste vernieuwing is de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

Uitvoeringsagenten (in het bijzonder bestuurders) zouden bijgevolg ook buitencontractueel kunnen worden aangesproken door de medecontractant van hun opdrachtgever. Dit betekent, bijvoorbeeld, een aanzienlijke verzwaring van de bestuursaansprakelijkheid maar is ook relevant voor de contractspraktijk in elke sector.

Hoe kan u zich best voorbereiden op de verwachte hervorming, en welke gevolgen kan dit voorstel inhouden voor vennootschappen, organisaties, haar bestuurders en werknemers? Die vragen rijzen in het bijzonder in de hypothese van insolventie..


Programma

In dit webinar bespreken Prof. Joeri Vananroye en m. Olivier Roodhooft de voorgestelde wijziging bekeken door een ondernemingsrechtelijke bril, met een focus op de werking van deze regels bij rechtspersonen en in de hypothese van insolventie. 

Allereerst zal de context van het hervormingsproject worden geschetst waarna dieper ingegaan wordt op de voornaamste wijziging van het hervormingsproject, zijnde de afschaffing van het samenloopverbod en de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

De nadruk ligt hierbij op de (nadelige) gevolgen van de voorgestelde wijzigingen en de implicaties daarvan voor de vennootschap/vereniging (inclusief bestuurders) en haar onderneming. Daarbij worden steeds praktische tips gegeven om (contractueel) te anticiperen op de voorgestelde wijzigingen.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Krachtlijnen van het wetsvoorstel houdende boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) in het Burgerlijk Wetboek van 8/3/23
 • Samenloopverbod contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
 • Gevolgen van de afschaffing van de quasi-immuniteit (inclusief regresvorderingen) en hoe hierop te anticiperen

Docenten

Joeri Vananroye is hoogleraar ondernemingsrecht aan de KU Leuven en advocaat aan de balie te Brussel (Quinz). Hij richtte corporatefinancelab.org op.

Olivier Roodhooft is doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven waar hij onder het promotorschap van prof. Joeri Vananroye een doctoraat voorbereidt over de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders. Hij was actief als advocaat aan de balie van Brussel (Intui advocaten) waar hij zich toelegde op het vennootschapsrecht. Hij is auteur van talrijke publicaties in het vennootschapsrecht, in het bijzonder omtrent corporate litigation.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het belang van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht voor rechtspersonen en organisaties, in het bijzonder vennootschappen en verenigingen, alsook voor haar uitvoeringsagenten (bestuurders, werknemers,…)
 • De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • De gevolgen van de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent en het samenloopverbod
 • De gevolgen van de hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht voor de organisatie van vennootschappen en voor hun overeenkomsten

 

Deelnemers in staat stellen om

 • Te anticiperen op en adviseren over de gevolgen van het wetsvoorstel aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de verzwaarde aansprakelijkheid van uitvoeringsagenten (bestuurders, werknemers,…)

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.