[O/D] Werken met auteursrechten : beschermen en contracteren

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : M. Pieter CALLENS (Eubelius)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)


Elke onderneming is doordrongen van auteursrechten: ontwikkeling van nieuwe producten, software, handleidingen, logo’s of andere creaties die door uzelf, werknemers of consultants worden ontworpen.

Maar hoe kan een creatie worden beschermd, welke handelingen komen in aanmerking voor auteursrechten en hoe kan het gebruik en de overdracht van auteursrechten op een correcte manier met een auteurscontract worden geregeld.


Programma

Auteursrechten ontstaan zonder enige vorm van registratie. Marketingcampagnes, logo’s, handleidingen, etc. kunnen door het auteursrecht beschermd zijn. Nieuwe producten genieten bescherming. Op IT vlak zijn software en databanken beschermd.

Vaak denkt u dat de onderneming automatisch eigenaar is van de auteursrechten omdat ze gecreëerd worden door werknemers, bestuurders of consultants. Toch is dit spijtig genoeg niet het geval. Het Wetboek Economisch Recht voorziet een streng regime. Velen slagen er daarom niet in om op een correcte manier de auteursrechten te organiseren of op te nemen in overeenkomsten  (overdrachten, licenties, vruchtgebruik). In deze opleiding wil Pieter Callens u daarbij helpen.

Onder meer de volgende onderwerpen worden tijdens deze uiteenzetting behandeld:

 • voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming
 • voorbeelden van mogelijk beschermde creaties
 • wettelijke vermoedens van overdracht
 • auteursrechten van werknemers
 • auteursrechten bij zelfstandigen
 • wettelijke voorwaarden voor auteurscontracten
 • verschillende soorten overeenkomsten (licentie / overdracht / vruchtgebruik)
 • gedeelde auteursrechten
 • voorbeeldclausules

Docent

Pieter Callens is reeds meer dan 15 jaar gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en IT-recht en ondersteunt en verdedigt hij cliënten in alle domeinen van het intellectuele eigendomsrecht (merken, modellen, octrooien, auteursrechten, etc.). Tussen 2008 en 2010 was Pieter adviseur intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken op het kabinet van de federale minister voor economie, en in deze hoedanigheid begeleidde hij de totstandkoming van nieuwe Belgische wetgeving binnen het domein van intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken.

Pieter werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2003, en behaalde in 2004 een ManaMa in economisch recht aan de ULB. Sinds 2004 is Pieter advocaat bij Eubelius en is partner sinds januari 2020.

Hij is lid van de Raad Intellectuele Eigendom, het officiële Belgische adviesorgaan van de minister op het vlak van intellectuele eigendom. Daarnaast publiceert hij veelvuldig over intellectuele rechten en is hij een veelgevraagd spreker binnen dit domein.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • het identificeren van auteursrechten in de onderneming
 • nagaan of er auteursrechten moeten overgedragen worden aan de onderneming
 • contracten opstellen tot overdracht en licentie op auteursrechten
 • identificeren van problemen bij bestaande clausules over auteursrechten

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts  

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.