[O/D] Aangifte nalatenschap | hoe concreet aanpakken (met praktijkvoorbeelden)


Inschrijven On-demand webinar 175 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Lars EVERAERT
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Hoe gebeurt de aangifte van een nalatenschap in de praktijkwelke informatie en bewijsmiddelen dient u op welke manier te verstrekken, welke fouten worden vaak gemaakt en welke valkuilen dient u absoluut te vermijden.

In deze uiterst praktijkgerichte opleiding leert u met concrete voorbeelden hoe een aangifte van een nalatenschap correct en zonder fouten kan gebeuren.In deze cursus behandelen we de aangifte nalatenschap, een noodzakelijke horde voor alle erfgenamen na het overlijden van een dierbare.

De aangifte nalatenschap is in essentie een fiscale verplichting voor de erfgenamen en laat de belastingdienst toe de erfbelasting te berekenen en te heffen. Hoewel het aangifteformulier vrij gebruiksvriendelijk is, zijn er vele valkuilen en is er een grote meerwaarde van experten in deze materie.

In de aangifte nalatenschap dient u rekening te houden met het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en de giften, maar is het ook handig om te weten waar de Vlaamse belastingdienst nauwgezet op let:

 • Welke vragen stelt de belastingdienst zoal bij nazicht van een aangifte?
 • Waar kunnen problemen reizen? Is de belastingdienst kritisch bij de aangifte van passiva? En wat met de waardering van auto’s en inboedel? 
 • Dient u bewijsstukken in te zamelen en zo ja, welke?
 • Hoe waarderen we het best onroerende goederen in de aangifte nalatenschap?
 • Wat zijn de resultaten van de ABS en hoeveel kans op succes heeft uw eventueel bezwaar?

In deze cursus brengen we u als kader de aangifte nalatenschap, op heldere en toegankelijke wijze met vele praktijkvoorbeelden die we putten uit onze ervaring inzake nalatenschappen.

Programma

 • Het aangifteformulier
 • De aangifteverplichting, termijnen voor indiening en uitstel
 • De overledene en zijn partner
  • Het huwelijksstelsel
  • De verschillende soorten erfgerechtigden
  • De wilsbeschikking
 • Het vermogen
  • Het gemeenschappelijk versus het eigen vermogen
  • De roerende goederen en de waardering ervan
  • De onroerende goederen en de waardering ervan
  • Verzuim
  • Buitenlandse goederen
  • De passiva: de forfaits en de werkelijke kosten
  • De levensverzekeringen
  • Schenkingen
  • Vruchtgebruik
  • De brandverzekering
  • Overige bijzonderheden
 • Gunstregelingen
 • Het aanslagbiljet en de betaling
 • Bezwaar
 • Werking van de erfbelasting

Docent

Lars EVERAERT, fiscaal jurist (U Gent, ULB, VUB).

Lars is Estate Planner bij de privé-bank Edmond de Rotschild, en is de oprichter en bezieler van "Advies Nalatenschap", een successiekantoor dat zich toelegt op de begeleiding van families bij de aangifte van een nalatenschap en aanverwante formaliteiten (www.advies-nalatenschap.be). 

Lars is tevens een regelmatig auteur over onderwerpen omtrent de aangifte van een natalenschap, en een regelmatig spreker over dit thema.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De erfbelasting in het Vlaams gewest
 • De actuele standpunten van de Vlaamse belastingdienst inzake erfbelasting
 • Het aangifteformulier, met bijzondere aandacht voor de valkuilen
 • Best practices met vele praktijkvoorbeelden

Deelnemers in staat stellen om

 • Een aangifte nalatenschap correct in te vullen
 • Probleemsituaties inzake nalatenschappen te identificeren
 • Risico’s in te schatten en problemen te vermijden inzake nalatenschappen
 • Informatie verstrekken en eerstelijnsadviezen formuleren na een overlijden

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.