[O/D] Estate Planning Basics | de technieken van successieplanning


Inschrijven on-demand 130 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 130 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Peter MEEUWSSEN
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Welke technieken worden courant toegepast om de vermogensoverdracht naar de volgende generatie bij leven te organiseren? Welke overwegingen spelen hierbij een rol op vlak van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, de vermogensfiscaliteit en de (wisselende) standpunten van de administratie?

Dit webinar biedt een inleiding tot de  successieplanning, en er is geen specifieke voorkennis vereist. De leerstof dient als basiskennis en is een must voor adviseurs van KMO’s en familiale aandeelhouders.


In dit webinar worden de verschillende technieken overlopen die courant worden toegepast bij vermogensplanning, en worden deze technieken afgetoetst aan de recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst VLABEL.

Meer bepaald worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Bescherming en planning tussen echtgenoten en partners
 • Planning naar kinderen toe
 • Planning van vastgoed
 • Planning van familiale vennootschappen
 • Gebruik van controlestructuren
 • Planning in extremis

Na afloop heeft u een overzicht van de basistechnieken die worden toegepast bij de planning van de vermogensoverdracht, en heeft u een inzicht in de houding die de fiscale administratie aanneemt inzake de verschillende planningstechnieken.


Docent

Peter Meeuwssen

Licentiaat in de Rechten (UGent 2004) en behaalde een bijkomende specialisatie in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). Tevens is hij erkend Adviseur Familiebedrijven (EHSAL Management school, 2012).

Peter legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven. Hij ontwikkelde een expertise in vermogens- en successieplanning, familiale opvolging, herstructureren van vennootschappen, Internationale en Europese fiscale planning en vastgoedfiscaliteit.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt hij verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken en Modellen voor het Vennootschapsleven.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in verschillende technieken van successieplanning, de voorafgaande analyse, uitwerking en toepassing in de praktijk.

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

130 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland