[O/D] Herstructureren van ondernemingen: wetgeving in beweging

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Het boek 12 van het WVV bevat een ruim arsenaal aan herstructureringsvormen die kunnen ingezet worden om op een rechtszekere en fiscaal neutrale wijze groepsinterne efficiënties uit te werken maar ook om externe consolidatie via overnames en joint ventures te realiseren.

De wetgeving van toepassing op herstructureringen is constant in beweging, recent nog door de invoering van het WVV, maar ook onder invloed van de Europese regelgever, voor het laatst door de invoering van de mobiliteitsrichtlijn die ten laatste tegen 31 januari 2023 dient te worden geïmplementeerd door de lidstaten.

Maar welke specifieke (en gewijzigde) regels zijn voortaan van toepassing op herstructureringen van vennootschappen? En welke wijzigingen kunnen worden verwacht door de implementatie van de mobiliteitsrichtlijn (EU richtlijn 2019/212)?


Programma


Herstructureringen van vennootschappen zijn onderworpen aan specifieke procedures die terug te vinden zijn in boek 12 van het WVV.  

Uw docent, M. Felix Dobbelaere heeft de pen vastgehouden bij de totstandkoming van boek 12 van het WVV, en bespreekt als het ware uit eerste hand de (vernieuwde) regels die van toepassing zijn op herstructureringen van vennootschappen en de wijze waarop de praktijk met deze nieuwe wetgeving is omgegaan.

Hierbij wordt stilgestaan bij de belangrijkste innovaties die het WVV heeft doorgevoerd, maar ook bij de nieuwe aandachtspunten en valkuilen die verscholen zitten in het regelgevend kader.  

Daarenboven dient de zogenaamde mobiliteitsrichtlijn (EU richtlijn 2019/2121) te worden geïmplementeerd in het Belgische recht. Deze implementatie zal grote wijzigingen met zich meebrengen aan Boek 12 (herstructureringen) en Boek 14 (omzetting) van het WVV. In deze sessie wordt ingegaan op de wijzigingen die de mobiliteitsrichtlijn met zich meebrengt en, mits tijdig geïmplementeerd, de keuzes die de Belgische wetgever hierbij heeft gemaakt, zowel voor grensoverschrijdende herstructureringen als voor nationale herstructureringen. 


Docent

Felix DOBBELAERE, advocaat en vennoot bij Eubelius.

Felix maakt deel uit van het Corporate en M&A-team bij Eubelius, waar hij partner is sinds 2021.

Felix legt zich toe op fusies en overnames (nationaal en internationaal), private equity, MBO, management incentive en het verstrekken van groeikapitaal. Felix heeft hierbij een specifieke expertise in het begeleiden van complexe strategische allianties en complexe vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

 

Als trusted advisor adviseert Felix ondernemers verder bij al hun strategische vraagstukken doorheen de volledige levenscyclus van hun ondernemingen en hun investeringsbeslissingen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De situering van de vormen van herstructurering in het WVV
 • De (gewijzigde) regels voor fusie, splitsing, partiële splitsing en inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak
 • De krachtlijnen van de mobiliteitsrichtlijn en de wijzigingen die de implementatie ervan meebrengt voor de grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.