[O/D] WVV vraagstukken - Conflicten in de vennootschap en de geschillenregeling


Inschrijven On-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Mr. Dominique DE MAREZ - EUBELIUS
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Het vennootschapsrecht werd in 2019 grondig gewijzigd. Ondertussen worden de concrete gevolgen voor de praktijk steeds beter zichtbaar en krijgt men geleidelijk aan een scherper beeld van de nieuwe opportuniteiten en valkuilen.  

In dit webinar onderzoekt Mr. Dominique DE MAREZ de mogelijkheden om conflicten in de vennootschap op te lossen. Hij bespreekt eerst de buitengerechtelijke drukkingsmiddelen en de gerechtelijke actiemiddelen die ter beschikking staan van de aandeelhouders en bestuurders en gaat daarna uitvoerig in op de vernieuwde gerechtelijke geschillenregeling.Conflicten tussen aandeelhouders en/of (een deel van) het bestuur kunnen kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk in de vennootschap.

Dit seminarie biedt een overzicht van de drukkingsmiddelen en gerechtelijke actiemiddelen waarover de aandeelhouders, de vennootschap en de bestuurders in het raam van een dergelijk conflict beschikken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gerechtelijke geschillenregeling die door het WVV werd gewijzigd en die een aantal interessante nieuwe mogelijkheden biedt.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De mogelijkheid voor aandeelhouders om een algemene vergadering te laten bijeenroepen
 • Het vraagrecht van aandeelhouders
 • Het controle- en inzagerecht van aandeelhouders
 • Voorlopig bewind, sekwester en andere voorlopige maatregelen
 • Gerechtelijke ontbinding
 • De gerechtelijke geschillenregeling met o.a. de verhouding tot een eventuele statutaire geschillenregeling, de nieuwe regels inzake de bepaling van de prijs van de aandelen en niet-concurrentieverplichtingen

Docent

Mr. Dominique DE MAREZ senior counsel EUBELIUS

Dominique is sinds 1995 advocaat. Hij legde zich van meet af aan toe op het ondernemingsrecht, steeds met de klemtoon op het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het privaat bankrecht.

Dominique behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995 en hij behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap.

Hij publiceert regelmatig in juridische tijdschriften, is gastdocent aan de KU Leuven Campus Brussel en is regelmatig spreker op studiedagen en seminaries over onderwerpen die verband houden met het ondernemingsrecht.  

Leerdoelen

Deelnemers in staat stellen om

 • bij een conflict in een vennootschap de mogelijke opties in te schatten;
 • een strategie uit te stippelen voor het aanpakken van een conflict in een vennootschap;
 • te anitciperen op de risico’s en mogelijkheden van een gerechtelijke geschillenregeling.

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland