[O/D] WVV vraagstukken - Inrichting en werking van bestuursorganen in vennootschappen en vennootschapsgroepen


Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Kristof MARESCEAU - Universiteit Gent - Deloitte Legal
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Op het vlak van de inrichting en de werking van het intern en extern bestuur van vennootschappen brengt het vennootschapsrecht gevoelige wijzigingen mee.

In dit webinar onderzoekt Prof. Kristof MARESCEAU de verschillende keuzemogelijkheden om bestuursorganen in te richten bij vennootschappen en vennootschapsgroepen.De wijzigingen inzake de inrichting en de werking van bestuursmodellen bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden, niet alleen in het kader van het maken van afspraken tussen verschillende investeerders bij de opzet van een nieuwe vennootschap of het aangaan van een joint venture. Tevens zijn zij relevant in het kader van de inrichting van het bestuursmodel in vennootschapsgroepen.

In de uiteenzetting zal uitsluitend aandacht worden besteed aan de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) gelet op hun belang in de reële economie.

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De invoering van het systeem van de enige bestuurder en aanverwante materies (zoals de verzameling van alle aandelen in één hand en vetorechten in hoofde van de enige bestuurder)
 • De samenstelling en werking van collegiale bestuursorganen (raad van bestuur), inclusief het duaal bestuursmodel in de NV (raad van toezicht versus directieraad)
 • Dagelijks bestuur
 • Vertegenwoordigingsorgaan en bijzondere volmachten
 • Draagwijdte van het intern reglement als flexibiliteits- en geheimhoudingsmiddel
 • Inhoud en toepassing van de belangenconflictenregeling
 • De problematiek van de vaste vertegenwoordiger van rechtspersonen die een bestuursmandaat in de vennootschap opnemen
 • Ontslagbescherming en statuut van bestuurders

Docent

Prof. Kristof MARESCEAU - Universiteit Gent - Deloitte Legal

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Director Deloitte Legal (Laga Corporate – M&A). Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP)

Leerdoelen

Deelnemers onder meer inzicht verschaffen in

 • De verschillende opties voor de inrichting van het bestuur, inclusief de eraan verbonden gevolgen
 • Rechtsgeldige samenstelling en werking van bestuursorganen
 • De vertegenwoordiging van vennootschappen
 • De toepassing van de belangenconflictenprocedure
 • De verschillende ontslagmodaliteiten van bestuurders

Deelnemers onder meer in staat stellen om

 • de juiste keuze te maken voor een specifiek bestuursmodel in functie van de bijzondere eigenschappen van de vennootschap in kwestie; en
 • aandacht te hebben voor de concrete bevoegdheidsverdeling tussen het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur, en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap bij de inrichting van het bestuur.

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.