[O/D] WVV vraagstukken - De financiële verantwoordelijkheden van bestuurders


Inschrijven On-demand webinar 150 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Diederik BRULOOT (Universiteit Gent)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

In dit webinar analyseert Prof. Diederik BRULOOT de verantwoordelijkheid van bestuurders om de financiële toestand van de vennootschap op te volgen. Deze verantwoordelijkheid en het bijhorende aansprakelijkheidsrisico komt sinds de hervorming van het vennootschapsrecht immers op verschillende plekken veel nadrukkelijker op de voorgrond. De precieze draagwijdte voor de praktijk is evenwel niet altijd even duidelijk.Het opvolgen van de financiële toestand van de vennootschap is één van de fundamentele verplichtingen van bestuurders van rechtspersonen. Het WVV zet deze verantwoordelijkheid veel meer dan vroeger in de verf. Opzet van de deze uiteenzetting is om de precieze draagwijdte van de verschillende verantwoordelijkheden van bestuurders in dit verband voor de praktijk te duiden.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene verplichting tot opvolging continuïteit
 • Verplichtingen en aansprakelijkheid bij uitkeringen (liquiditeitstest; bijzondere verplichtingen bij interimdividenden, financial assistance en kwijtschelding (oude) volstortingssschuld))
 • Alarmbelprocedure
 • Wrongful trading
 • Aangifteplicht faillissement

Docent

Prof. Diederik BRULOOT

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent, en onderzoeker in de verschillende juridische aspecten van Corporate Finance. Diverse publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het financieel recht.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) en Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verplichtingen van de bestuurders om de financiële toestand van de vennootschap op te volgen 
 • De vernieuwingen die in dit verband worden ingevoerd door het WVV 
 • De draagwijdte van de verschillende verantwoordelijkheden en het bijhorende aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland