[O/D] Belangenconflicten van bestuurders en aandeelhouders (inclusief Related Party Transactions)

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Docenten Prof. Hans DE WULF (Universiteit Gent)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

De regels omtrent belangenconflicten voor bestuurders werden grondig verstrengd door het WVV, en de omzetting van de tweede Aandeelhoudersrichtlijn voegde daaraan de regels over verrichtingen met verbonden partijen toe. Bovendien is er een recent cassatiearrest over de nietigheid van handelingen in strijd met de belangenconflictregeling.

Hoogste tijd dus voor een volledig up-to-date overzicht van deze sterk gewijzigde materie, met veel aandacht voor de twistvragen die de nieuwe regels hebben doen ontstaan.


Programma


In dit webinar bespreekt uw docent, Prof. Hans DE WULF, de belangenconflictregels voor bestuurders en aandeelhouders bij de BV, NV, coöperatieve vennootschap en de VZW, alsook de toepasselijke regels binnen de maatschap, VOF en CommV. 

Het toepassingsgebied, de procedures en de sancties komen aan bod, alsook de praktische vragen die de nieuwe regels met zich meebrengen (oa. over de impact van de onthoudingsplicht op aanwezigheidsquora). Uitgebreide aandacht gaat naar de nieuwe related party transactions-regels die weliswaar enkel gelden in vennootschapsgroepen waar minstens één vennootschap genoteerd is of een instelling van openbaar belang is. 

Vervolgens wordt onderzocht of er aanvullende regels kunnen afgeleid worden uit een zogenaamde loyauteitsplicht voor bestuurders of aandeelhouders, oa. inzake de niet-concurrentieplicht van bestuurders en hun discretieplicht. De combinatie van de belangenconflictregels met andere wettelijke regelingen (bv. over quasi-inbreng of over financial assistance) zal eveneens de nodige aandacht krijgen.

Tot slot bespreekt de docent de mogelijkheden om de wettelijke regels aan te passen in de statuten (met name uit te breiden door bepaalde bestuurders van besluitvorming uit te sluiten, of bv. de algemene vergadering vlugger bevoegd te maken).

De voordracht zal gelardeerd zijn met concrete praktijkgevallen, onder meer over de remuneratie van bestuurders-managers , de toekenning van warrants, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, of de situatie waarbij een vennootschap overweegt een leverancierscontract te sluiten met een vennootschap gecontroleerd door de echtgenote van een bestuurder.  


Docent

Prof. Hans De Wulf  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de 4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen & verenigingen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe regels omtrent belangenconflicten voor bestuurders en aandeelhoudersen de praktische aandachtspunten voor de organisatie van het bestuur
 • De nieuwe procedure voor Related Party Transactions, het toepassingsgebied en de verplichtingen die deze procedure met zich mee brengt inzake de openbaarmaking en het bestuur

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.