[O/D] Schenking, testament en huwelijkscontract

Inschrijven on-demand 180 EUR + BTW

 • Deelnameprijs: 180 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Dirk DE GROOT (Sherpa Law)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Hoe kan u de overdracht van vermogen regelen met een schenking, een testament of een huwelijkscontract?

Kan u bepaalde begunstigden beschermen of juist uitsluiten, hoe kan u specifieke vermogensbestanddelen laten toekomen aan welbepaalde begunstigden, en welke opportuniteiten bieden het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht?De schenking, het testament en het huwelijkscontract vormen traditioneel de klassieke instrumenten om een vermogensoverdracht bij leven of bij overlijden te organiseren en te sturen.

Het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht introduceert weliswaar een aantal nieuwigheden, maar het klassieke trio zal ook in de toekomst zijn glansrol blijven vervullen.

In dit webinar overloopt uw docent, Dirk DE GROOT, de mogelijkheden om de partner en/of de kinderen te beschermen, om bepaalde begunstigden zoveel als mogelijk uit te sluiten uit de nalatenschap, of om specifieke vermogensbestanddelen te laten toekomen aan welbepaalde begunstigden.

Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden bespreekt Dirk welke valkuilen en conflicten zich kunnen voordoen en hoe het klassieke trio van schenking, testament en huwelijkscontract een oplossing kan bieden .

Concreet komen de volgende onderwerpen tijdens het webinar aan bod

 • Kort overzicht van het nieuwe erfrecht
  • Reserve, inkorting, inbreng, erfovereenkomsten, lot van de langstlevende echtgenoot
 • Kort overzicht van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
  • Gemeenschapsstelsel, scheiding van goederen, huwelijkscontracten
 • Schenking
  • Algemene situering
  • Notariële schenking
  • Handgift
  • Bankgift
  • Andere vormvrije schenkingen
 • Testament
  • Eigenhandig/notarieel/internationaal testament
  • Algemeen/bijzonder legaat
  • Nuttige clausules : civiel en fiscaal
 • Erfenissprong
 • Aanwasovereenkomst
 • Actualia 

Docent

Dirk DE GROOT, partner bij Sherpa Law

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De invloed van het nieuwe erfrecht op successieplanning
 • De krachtlijnen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 • De werking van huwelijkscontracten
 • De regels met betrekking tot de schenkingen
 • De regels met betrekking tot de testamenten

Deelnemers in staat stellen om

 • Suggesties te doen inzake huwelijkscontract m.b.t. successieplanning
 • Aanbevelingen te doen over schenkingen, bankgiften en andere onrechtstreekse schenkingen
 • Met cliënten na te denken over nuttige clausules in een testament
 • Mensen te adviseren inzake aanwasovereenkomsten

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

180 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten