[O/D] M&A fundamentals : Wegwijs in de juridische documentatie bij een overnametransactie


Inschrijven On-demand webinar 130 EUR + BTW 

 

 • Deelnameprijs: 130 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docenten : Tom SWINNEN (EY Law Balgium)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Het overnemen en overlaten van een onderneming doorloopt een aantal opeenvolgende fasen, die telkens gepaard gaan met specifieke juridische documentatie.

Hoe verloopt een overnametraject in de praktijk, welke juridische documentatie wordt daarbij gehanteerd, en welke valkuilen en aandachtspunten dienen zich aan.In dit webinar verneemt u van docent Tom Swinnen, ervaren M&A-advocaat en hoofd M&A bij EY Law Belgium, hoe een bedrijfsovername in de praktijk verloopt, zowel vanuit de kopers- als verkoperszijde.

Met concrete praktijkvoorbeelden neemt de docent u mee doorheen de verschillende fasen van een M&A transactie. U verneemt welke positie partijen kunnen aannemen tijdens de onderhandeling en hoe dit zich vertaalt in de transactiedocumentatie. Vanuit zijn dagelijkse praktijk wijst hij op een aantal belangrijke aandachtspunten en struikelblokken die zich in de loop van het proces kunnen voordien.

U wordt wegwijs gemaakt in het typische M&A jargon met termen zoals ‘auction’, ‘due diligence’, ‘disclosure’, ‘conditions precedent’, ‘representations & warranties’, ‘specific indemnities’, ‘non-compete’, ‘boiler plate clauses’, ‘signing’, ‘closing’ enz.

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Overeenkomsten aangaande het overnameproces zoals daar zijn: geheimhoudingsovereenkomst (NDA), process letter, (niet)bindende biedbrief;
 • Voorafgaande overeenkomsten, zoals daar zijn: exclusiviteitsovereenkomst, intentieverklaring (LOI) en principeovereenkomst (Term Sheet);
 • Overeenkomsten inzake de (organisatie van) de due diligence: data room rules en clean team agreement;
 • De eigenlijke transactieovereenkomsten, omvattende de koop-verkoopovereenkomst (SPA) en, indien van toepassing, de aandeelhoudersovereenkomst (AHoV); en, tot slot,
 • Aanvullende overeenkomsten, zoals daar zijn: transitional services agreement (TSA), management agreement, lease agreement, vendor loan, enz.

Docent

Tom SWINNEN

Tom Swinnen is advocaat bij de Balie te Brussel sinds 2007 en staat aan het hoofd van de Corporate M&A/Transactions afdeling binnen EY Law Belgium.

Tom heeft ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen (van KMO’s en familiebedrijven tot multinationals) inzake fusies en overnames (M&A) en herstructureringen.

Naast zijn praktijk als (zaken)advocaat is Tom verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker inzake alle materies die verband houden met het vennootschaps- en/of insolventierecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De dynamiek en verloop van het overnameproces; de partijen, hun rol en verantwoordelijkheden
 • De techniek en focus van een legal due dilligence en impact daarvan op de transactiedocumentatie
 • De juridische documentatie die gehanteerd wordt doorheen een overnameproces (vorm, inhoud en valkuilen)

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

130 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland