[O/D] M&A fundamentals : Fiscale aspecten van een bedrijfsovername


Inschrijven On-demand webinar 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docenten : Wouter CLAES - Eubelius | Kelly MOENS - Eubelius
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

De organisatie van een bedrijfsoverdracht of -overname is een complexe puzzel, waarbij doorgaans verschillende fiscale bezorgdheden spelen voor de overnemer en de overlater.

De overlater zal vaak de ambitie hebben om belastingvrije meerwaarden te realiseren, terwijl de overlater graag een zo licht mogelijke acquisitiestructuur wenst waarbij hij de acquisitiefinanciering fiscaal kan optimaliseren.

Maar wat zijn nu precies de fiscale gevolgen van een overnametransactie voor de overlater en de overnemer, kunnen de fiscale bezorgdheden van beide partijen met elkaar verzoend worden, en hoe kan e.e.a. geoptimaliseerd worden?In dit webinar wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten van een bedrijfsovername.

De beide docenten Wouter CLAES (Partner bij Eubelius) en Kelly MOENS (Advocaat bij Eubelius) zijn o.a. gespecialiseerd in fiscale adviesverlening bij M&A transacties en bespreken vanuit hun dagelijkse praktijk op welke manier een overnametransactie vanuit fiscaal oogpunt best gestructureerd kan worden in hoofde van de overlater en/of overnemer.

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Asset deal vs. share deal in de fiscaliteit
 • Wanneer zijn meerwaarden op aandelen belastingvrij
 • Risico’s bij de verkoop van holdingvenootschappen
 • Risico’s bij de verkoop van vennootschappen met overtollige liquiditeiten
 • Belastingvrije verkoop van aandelen aan de kinderen
 • Verkoopsopbrengst uitkeren aan de aandeelhouders met 10% roerende voorheffing
 • Debt push down anno 2021
 • Hoe omgaan met fiscale claims op de target na de overname

Na afloop van dit webinar overziet u de fiscale gevolgen voor de overnemer en overlater van de verschillende overnamestructuren, en de fiscale aandachtspunten en mogelijke optimalisaties.


Docenten

Wouter CLAES

Wouter Claes is partner bij Eubelius sinds januari 2013 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016.

Wouter is hoofdzakelijk gespecialiseerd in fiscale adviesverlening over vastgoedstructuren, M&A en estate planning. In vastgoedstructurering adviseert hij zowel publieke entiteiten (o.a. inzake PPS), als private entiteiten zoals gereglementeerde vastgoedvennootschappen / vastgoedbevaks, projectontwikkelaars en investeerders.

Kelly MOENS

Kelly Moens is advocaat bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2016. Kelly werd in 2015 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2016 een master na master fiscaal recht aan de ULB.

Kelly legt zich voornamelijk toe op de fiscale aspecten van vastgoed, transactionele fiscaliteit (M&A), fondsenfiscaliteit en estate planning.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht te verschaffen in:

 • De fiscale gevolgen van verschillende overnamestructuren
 • De al dan niet belastbaarheid van meerwaarden op aandelen
 • Een aantal belangrijke fiscale aandachtspunten bij een bedrijfsovername
 • De fiscaal optimale structurering van overnames, al dan niet in het kader van familiale opvolging
 • De mogelijkheden om de verkoopopbrengsten resulterende uit een overname op een fiscaal voordelige wijze uit te keren

Deelnemers in staat stellen om

 • De fiscale gevolgen van een voorgestelde overnamestructuur kritisch te beoordelen
 • Deel te nemen aan onderhandelingen met betrekking tot een bedrijfsovername met een beter begrip van de fiscale bezorgdheden van de overlater en de overnemer

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts