[O/D] Onrechtmatige bedingen in B2B contracten

Inschrijven on-demand 120 EUR + BTW

 • Deelnameprijs: 120 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Reinhard STEENNOT (Universiteit Gent)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Sinds de nieuwe wet van 4 april 2019 worden overeenkomsten tussen ondernemingen aan nieuwe regels onderworpen. Er is sprake van een “zwarte” lijst die bepaalde clausules steeds verbiedt, een “grijze” lijst van bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn en een algemene toetsingsnorm.

Maar wat zijn nu precies die nieuwe regels voor B2B contracten en welke bedingen zijn “onrechtmatig”. Welke sancties zijn voorzien en wat betekent dit voor bestaande overeenkomsten?Vanaf 1 december 2020 zullen nieuwe regels van toepassing zijn voor overeenkomsten tussen ondernemingen (B2B contracten). Hiermee komt de rechtmatigheid van bepaalde clausules in ondernemingscontracten in het gedrang, en wordt de contractuele vrijheid begrensd.

Meer concreet bevat de nieuwe wettelijke regeling een “zwarte” lijst clausules die onder alle omstandigheden verboden zijn, een “grijze” lijst van bedingen die behoudens bewijs van het tegendeel vermoed worden onrechtmatig te zijn en een algemene toetsingsnorm, die bedingen verbiedt die een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen creëren.

In dit webinar bespreekt Prof. Reinhard STEENNOT (Ugent) dit nieuwe wettelijke kader voor B2B contracten, het toepassingsgebied, de onrechtmatige bedingen (de zwarte en grijze lijst) en de sanctieregeling. Voorts wordt onderzocht in hoeverre bestaande overeenkomsten moeten aangepast worden.


Docent

Prof. Reinhard STEENNOT 

Reinhard STEENNOT is professor aan de Universiteit Gent waar hij economisch recht, financieel recht en consumentenbescherming doceert. Hij is tevens voorzitter van de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik, lid van de Raad van Toezicht van de FSMA en expert bij de Bijzondere Raadgevende Commissie Onrechtmatige Bedingen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Regelen inzake onrechtmatige bedingen die vanaf 1 december 2020 toepassing zullen vinden in de relatie tussen ondernemingen onderling

Deelnemers in staat stellen om

 • De regelen inzake onrechtmatige bedingen die vanaf 1 december 2020 toepassing zullen vinden in de relatie tussen ondernemingen onderling te interpreteren en toe te passen.
 • Het onderscheid tussen de regelen in B2B en B2C relaties te kennen

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

120 EUR + BTW
Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten