[O/D] Vermogensplanning met internationale aspecten

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Evelyne VAN DER ELST (Cazimir)
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

 


De planning van een vermogensoverdracht is vaak een moeilijke puzzel die nog complexer wordt wanneer de schenker of begiftigde zich in het buitenland vestigt of wanneer het (onroerend) vermogen zich in het buitenland bevindt.

Maar in hoeverre blijven de klassieke principes en technieken van vermogensplanning overeind in een internationale context? Wat zijn de fiscale en civielrechtelijke red flags, en welke voorzorgen kunnen worden genomen?


Programma


In dit webinar bespreekt uw docent Evelyne VAN DER ELST, advocaat bij Cazimir, de principes van de vermogensplanning met een internationale dimensie, in het bijzonder wanneer de schenker of begiftigde zich vestigt in Nederland, Franrijk of Spanje

Aan de hand van verschillende casussen worden de basisprincipes uit het internationaal privaatrecht en het concept (fiscaal) rijksinwoner toegelicht, en worden de belangrijkste gevolgen en aandachtspunten besproken voor de internationale vermogensplanning, zowel op civielrechtelijk als fiscaal vlak.

Onder andere komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hebben de gekende Belgische technieken inzake vermogensplanning, zoals de gesplitste aankoop of de wederzijdse schenking, de gewenste uitwerking na een verhuis?
 • Wat zijn de aanknopingsfactoren voor de heffing van schenk- of erfbelasting in het buitenland?
 • Hoe kunnen Nederbelgen schenken aan hun in Nederland woonachtige kinderen?
 • Wat is het belang van het Internationaal Privaatrecht bij het verlijden van een schenkingsakte of testament met internationale aspecten?
 • Welke sociaal- en administratiefrechtelijke aandachtspunten kan u aan uw cliënten meegeven indien zij wensen te emigreren?
 • Kan de cliënt vermogen in België aanhouden indien deze België definitief wenst te verlaten?
 • Welke acties moeten we best stellen voorafgaand aan een emigratie?
 • Welke vragen moet u zich stellen indien er erfgenamen of begiftigden buiten België wonen?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de aankoop van buitenlands vastgoed met het oog op de latere successieplanning.
 • Etc.

Docent

Evelyne VAN DER ELST

Evelyne is advocaat bij de Balie te Brussel sinds 2012 en werkt sinds 2017 bij Cazimir Advocaten waar zij zich in hoofdzaak toelegt op internationale vermogensplanning en cliënten adviseert bij het immigratie- of emigratie- proces. Naast de vermogensrechtelijke aspecten van een verhuis, begeleidt Evelyne haar cliënten eveneens bij de administratieve en sociaalrechtelijke gevolgen van een eventuele relocatie. 

Leerdoelen

Deelnemers in staat stellen om:

 • de juiste vragen te stellen indien ze geconfronteerd worden met internationale elementen in een dossier;
 • Red Flags te identificeren in internationale dossiers;
 • basiskennis te vergaren over de belangrijkste aspecten van successieplanning in Frankrijk, Nederland en Spanje.

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

150EUR + BTW

Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.