[O/D] Wegwerken van een debet-rekening courant en inkoop van eigen aandelen in het nieuwe WVV

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Gislenus BATS
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Wat zijn de nieuwe regels voor het verkrijgen van eigen aandelen in de BV en de NV, en hoe kan deze techniek worden aangewend als praktische en goedkope oplossing voor het wegwerken van debet rekening-courant of het verstrekken van geldmiddelen aan de privé-aandeelhouders?

En welke alternatieven bestaan er nog om een dure debet rekening-courant weg te werken?


Programma

In zijn gekende pragmatische en gevatte stijl bespreekt de docent, Gislenus BATS, in dit seminarie de mogelijkheden om een debet rekening-courant weg te werken, onder meer door eigen aandelen te verwerven binnen de BV en de NV onder het nieuwe WVV.

De nieuwe regels voor de verkrijging van eigen aandelen in de BV en de NV worden besproken vanuit een praktische invalshoek, met specifieke aandacht voor de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten.

Er wordt onderzocht hoe de inkoop van eigen aandelen een goedkope alternatief kan vormen om een debet rekening-courant weg te werken of om geldmiddelen te verstrekken aan de aandeelhouders.

De problematiek van de dure debet rekening-courant wordt in detail toegelicht en de verkrijging van eigen aandelen wordt daarbij afgewogen tegen een aantal andere gekende en minder gekende pistes, waaronder:

 • Dividend artikel 269 § 2 WIB en artikel 184 quater WIB
 • Kapitaalvermindering (NV) of een vermindering van inbreng (BV) overeenkomstig artikel 537 WIB of / en gewone kapitaalvermindering of / en gewone vermindering inbreng
 • Vereffening van de vennootschap
 • Partiële splitsing

Naast de presentatie ontvangt u een sluitend, gedetailleerd en gestructureerd bijlagenboek met relevante publicaties, circulaires en wetgeving omtrent het onderwerp.


Docent

Gislenus Bats

Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, professor EHSAL en EMS, en gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe regels voor de verkrijging van eigen aandelen in de BV en de NV onder het nieuwe WVV
 • De vennootschapsrechtelijken boekhoudkundige en fiscale regeles van toepassing bij de inkoop van eigen aandelen
 • De dure gevolgen van de aanwezigheid van een debet rekening-courant
 • De mogelijkheden om inkoop van eigen aandelen aan te wenden om een debet rekening-courant weg te werken of geldmiddelen op te stromen naar de aandeelhouders
 • De voor- en nadelen van inkoop van eigen aandelen in vergelijking met andere alternatieven

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW

Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.