M&A Seminarie | Wat als het misloopt na de closing…

Inschrijven :  13/01/2022 (Hasselt) - 14/01/2022 (Antwerpen) - 21/01/2022 (Gent) - 20/01/2021 (Webinar)

 • Deelnameprijs: 
  • Zaalseminaries: 248 EUR + BTW
  • Webinar (pre-recorded met live chat)175 EUR + BTW
 • Permanente vorming: in aanvraag
  • zaal ITAA  4u - OVB 4u - BIV 4u
  • webinar  ITAA  3u - OVB 3u - BIV 3u
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 19 januari 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten Philippe MULLIEZ (Eubelius)
 • Locaties
  • HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
  • HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
  • VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Het glas is geschonken en de deal is beklonken. Iedereen tevreden? Het tij kan vlug keren wanneer er na de closing lijken uit de kast vallen en de koper zich bedrogen voelt.

Welke maatregelen kan de koper in zo’n geval nemen tegenover zijn verkoper? Volstaat het om verklaringen en waarborgen te bedingen en wat als er geen contractuele afspraken gemaakt zijn?

Wat zegt de rechtspraak? Welke voorzorgen kunnen pre-closing worden genomen, en welke acties zijn mogelijk na closing? Een must voor wie in M&A actief is.
 


Programma


Een overname komt doorgaans tot stand na intense onderhandelingen waarin naast de prijs afspraken worden gemaakt en garanties worden geboden die de overnemer een zeker comfort moet bieden.

In dit seminarie bespreekt uw docent, M. Philippe MULLIEZ, de meest voorkomende geschillen die ontstaan na een bedrijfsovername, en hoe deze conflicten in de praktijk worden beslecht.

Vanuit een analyse van de rechtspraak en de dagelijkse praktijk wordt onderzocht wanneer een koper de aansprakelijkheid van een verkoper kan inroepen, en welke actiemiddelen voorhanden zijn om de schade te verhalen op de verkoper. Anderzijds wordt besproken over welke verweermiddelen de verkoper beschikt om eventuele aansprakelijkheid af te wenden.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • Verplichtingen tijdens de onderhandelingsfase (zwijgrecht versus informatieplicht, mate van disclosure tijdens due dilligence fase, etc.)
 • Courante engagementen van de verkoper (niet-concurrentie, niet-aanwerving, volstortingsplicht, etc.) en de contractuele uitwerking ervan
 • Courante clausules in de overname-documentatie inzake garanties (“reps & warranties”) en vergoedingsmechanismen (“indemnities”)
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen voor de koper, en verweermiddelen voor de verkoper
 • Bespreking van praktijkgevallen en rechtspraak
  • Is het verzwijgen van het voornemen om concurrentie te plegen bedrog?
  • Kan een accountant aansprakelijk gesteld worden voor een niet correct uitgevoerd boekenonderzoek?
  • Standpunt van de rechtspraak t.a.v. inbreuken op de door de verkoper verleende garanties
  • Kan de rechtbank een due diligence rapport opvragen?
  • Wat is de impact van de due diligence op de mogelijkheden om na de overname schadevergoeding te vragen?
  • Overdracht van niet-volgestorte aandelen: wie is gehouden?
  • Kan de verkoop van aandelen onder opschortende voorwaarde nietig verklaard worden?
  • Welke sancties bij miskenning van voorkooprechten?
  • Hoe behandelt de rechtspraak inbreuken op financial assistance?

Docent

Philippe MULLIEZ

Philippe maakt deel uit van de corporate praktijk van Eubelius. Hij legt zich toe op de M&A praktijk, met bijzondere aandacht voor joint ventures en verschillende samenwerkingsvormen.

Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit.

Hij is partner van Eubelius sinds 2002 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016. Philippe is lid van de balie West-Vlaanderen sinds 1994.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De meest voorkomende discussies en conflicten die zich voordoen na afloop van de closing van een overname
 • De correcte redactie van garanties en waarborgen in de overnamedocumentatie
 • De mate waarin een verkoper aansprakelijk kan gesteld worden en de courante vergoedingsmechanismes die in toepassing vinden
 • De (buiten-)gerechtelijke actiemiddelen ter beschikking van de koper en de verweermiddelen van de verkoper

Documentatiemateriaal

Handouts / slides en eventueel bijkomend cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt per email bezorgd vóór aanvang van de opleiding, zodat je de documentatie zelf kan afprinten, of raadplegen op uw tablet of laptop tijdens het seminarie. 


Deelnameprijs

Zaalseminarie : 248 EUR + BTW
Webinar: 175 EUR + BTW

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 19 januari 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.