M&A Seminarie | Fiscaal structureren van een bedrijfsoverdracht

248 EUR + BTW 
19/06/2020 (Gent) - 25/06/2020 (Hasselt) - 26/06/2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming OVB, BIBFIAB en BIV

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 29/05/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Dieter VANNESTE

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding


Een bedrijfsoverdracht kan op verschillende wijzen fiscaal gestructureerd worden. Waar de financiering wordt geplaatst zal bovendien afhangen van de fiscaal optimale terugbetalingsstromen die kunnen tot stand gebracht worden.

Maar wat zijn de mogelijkheden om een overname te structureren, en met welke fiscale beperkingen en aandachtspunten dient rekening te worden gehouden? En welke gevolgen heeft het nieuwe WVV (oa. uitkeringstest) voor de structurering van bedrijfsoverdrachten.In dit M&A seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten van overnames van vennootschappen en op welke manier deze vanuit een fiscaal oogpunt best gestructureerd worden.

Uw docent is Dieter Vanneste, fiscalist bij KBC Bank, die de materie benadert vanuit zijn dagelijkse praktijk  bij overnamefinancieringen.

Dieter overloopt de verschillende fiscale aandachtspunten en overwegingen die een rol spelen bij het structureren van een overname en het opzetten van terugbetalingsschema’s:

 • Overnamerijp maken van een vennootschap
  • verschillende manieren van cashextractie
  • bijzonder aandachtspunt mbt de partiële splitsing kort voor verkoop
 • Hoe worden overnames traditioneel gestructureerd?
  • De holdingstructuur : wat zijn de voor- en nadelen
  • Hoe wordt een overname gefinancierd, wat is de te verwachten eigen inbreng, op welke manier structureert u deze best, op welke termijn moeten de kredieten traditioneel worden terugbetaald?
 • Fiscale aandachtspunten in hoofde van de verkoper
  • Meerwaarden op aandelen indien de verkoper een vennootschap is;
   • Impact nieuwe regelgeving sinds het zomerakkoord
  • Meerwaarden op aandelen als de verkoper een natuurlijke persoon is
   • Meerwaarden die niet kaderen in het normaal beheer van het privévermogen
   • Impact van de excessieve liquiditeiten
 • Fiscale aandachtspunten voor de koper en mbt de terugbetaling krediet
  • Debt push down
   • Nog steeds nodig niettegenstaande de (beperkte) fiscale consolidatie die eraan komt
   • Aftrekbaarheid van interesten bij gefinancierde superdividenden en kapitaalverminderingen
   • Alternatieve manieren van Debt push down
  • Dividenden
   • De dbi-antimisbruikbepaling
   • Wat met dividenden afkomstig uit excessieve liquiditeiten bij de overgenomen vennootschap/target
  • Management- en bestuursvergoedingen, en tantièmes
   • Aandachtspunt: aftrekbaarheid van kosten algemeen;
   • Specifiek toegespitst op managemnt- en bestuursvergoedingen;
   • Tantièmes als oplossing of is dit toch iets te eenvoudig?
  • Biedt het nieuw vennootschapsrecht onder omstandigheden opportuniteiten om de overname fiscaal interessanter te structuren?
 • Aandachtspunten bij familiale overdrachten:
  • Schenken of verkopen? Voor- en nadelen;
  • Wat zijn de verschillende manieren om te schenken met behoud van controle?
  • Kan men zomaar verkopen met behoud van controle? Fiscale risico’s?
  • Kan men zomaar verkopen om vervolgens te gaan schenken? Fiscale risico’s?
 • Aandachtspunten uit het WVV:
  • Upstreaming en uitkeringstest
  • Gevolgen voor de haalbaarheid en risico’s van bepaalde overnameschema’s

 


Docent

Dieter VANNESTE

Na een rijke praktijkervaring als fiscaal advocaat bij onder meer Imposto is Dieter momenteel fiscalist bij KBC Bank waar hij onder meer Private Banking cliënten adviseert inzake ondernemingsficaliteit, en fiscaal advies verleent bij overnamefinancieringen.

Dieter is docent voor interne gespecialiseerde opleidingen bij KBC Bank evenals voor externe opleidingsorganisaties.

Dieter is licentiaat in de rechten (Universiteit Gent), aangevuld met een Manama in het Vennootschapsrecht (KUB) en in het Fiscaal Recht (VUB), internationale fiscale planning (Solvay) en Adviseur Familiebedrijven (EHSAL).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De maatregelen om een bedrijf overnamerijp te maken, de verschillende manieren van cashextractie en de fiscale risico’s
 • De juridische structuren die traditioneel worden opgezet om een overname te realiseren
 • De mogelijkheden om de financiering van een overname financieel en fiscaal te optimaliseren: op welke entiteit(en) kan een overnamefinanciering worden geplaatst, en welke terugbetalingsschema’s kunnen opgezet worden
 • De fiscale aandachtspunten in hoofde van de verkoper (natuurlijke persoon of vennootschap)
 • De fiscale aandachtspunten in hoofde van de koper: hoe worden de terugbetalingen geregeld (debt push down, dividendstroom, managementvergoedingen, etc.) en welke fiscale beperkingen en aandachtspunten zijjn van toepassing
 • Enkele bijzondere aandachtspunten bij familiale bedrijfsoverdrachten (verkopen of schenken, behoud van controle, fiscale gevolgen en risico’s).
 • De gevolgen van het nieuwe WVV (oa uitkeringstest) op de structurering van een bedrijfsoverdracht en de haalbaarheid van bepaalde terugbetalingsschema’s

Deelnemers in staat stellen om

 • De fiscale aspecten van een bedrijfsovername te overzien
 • De verschillende mogelijkheden in kaart te brengen om een overname te structureren en om de financiering ervan fiscaal te optimaliseren
 • Terugbetalingsschema’s op te zetten rekening houdend met de gangbare praktijk en de fiscale beperkingen

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack en uitgebreide bijlagenbundel. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 29/05/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.