[O/D] M&A Seminar | Financieren van een bedrijfsovername

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Kristoph WAUTERS (Bank van Breda)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Bij de bedrijfsovername  van een KMO wordt courant beroep gedaan op bancaire financiering, en dit verloopt soms niet zonder slag of stoot. Een combinatie van verschillende financieringsbronnen vormt dan vaak de uitweg.

Maar hoe kan een financieringsmix er dan uitzien en waarom is het niet evident voor banken om een (aandelen-)overname te financieren? Hoe verloopt het beslissingsproces en welke beslissingscriteria worden dan gehanteerd? En welke financieringscondities, covenanten en waarborgen worden typisch toegepast?Programma

In dit webinar bespreken we de mogelijke financieringsbronnen voor de financiering van een bedrijfsovername, en zoomen we in op de bancaire financiering en de specifieke aandachtspunten die daarmee gepaard gaan.

De docent, Kristoph WAUTERS (Bank van Breda), is gespecialiseerd in de begeleiding en financiering van overnametransacties, en toont met praktische voorbeelden aan hoe de financiering van een overnametransactie in de praktijk wordt samengesteld en beoordeeld.

U verneemt welke normen en criteria worden toegepast, en welke parameters doorslaggevend zijn om een gunstige credit rating en bijgevolg gunstige financieringsvoorwaarden te bekomen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de typische financieringsmodaliteiten – en voorwaarden bij de financiering van een aandelentransactie.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • De waaier van externe financieringsbronnen om een overname te financieren
 • Bancaire kredietverlening: algemeen
  • Kredietbeslissingsproces, credit ratings, financieringsnormen, etc.
  • Algemene parameters die een kredietbeslissing gunstig / ongunstig beïnvloeden
 • Specifieke aspecten mbt bancaire financiering van een overnametransactie
  • Achtergrond: financial assistance en problematiek waarborgen
  • Financieringsvormen (amortising / bullet / straight loan)
  • Typische financieringsmodaliteiten (pricing, waarborgen, covenants)
  • Acceptatiecriteria & credit metrics

Docent

Kristoph Wauters, Bank van Breda

Kristoph is Advisory expert M&A bij Bank J. Van Breda & C°, en kan terugkijken op een jarenlange ervaring in de bancaire kredietverlening aan ondernemingen, en een bijzondere specialisatie in de begeleiding en advisering van overnamefinancieringen. Kristoph is een veel gevraagd spreker over bedrijfsfinanciering en M&A.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende mogelijkheden om een overnametransactie te organiseren en te financieren
 • Het beslissingsproces van banken bij de beoordeling van kredietaanvragen voor een overnamefinanciering, en de criteria die een kredietbeslissing bepalen:
 • welke (krediet- en andere) risico’s worden onderzocht
 • welke parameters zijn bepalend voor een kredietbeslissing
 • belang van een interne rating, en hoe deze bepaald wordt
 • De financieringsvormen en -modaliteiten die courant toegepast worden bij een overnamefinanciering (aflossingsprofiel, pricing, waarborgen, covenants, etc.)

 

Deelnemers in staat stellen om

 • De kredietaanvraag voor een overnamefinanciering correct te formuleren en te motiveren
 • Een evenwichtig financierings- en waarborgvoorstel uitwerken, rekening houdend met de economische context en het financiële risicoprofiel van de aanvrager, de bestemming, de waarborgtoestand, e.d.

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW

Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.