[O/D] M&A fundamentals : Deal Structuring, prijsmechanismen en financiering van een overname


Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Philippe MULLIEZ - Eubelius
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

Een bedrijfsovername kan op verschillende wijzen gestructureerd en gefinancierd worden.

Maar wat zijn nu precies de scenario’s om een overname te structureren, hoe worden prijsmechanismen toegepast, en welke mogelijkheden zijn voorhanden om een overname gefinancierd te krijgen? En wat brengt het nieuwe WVV aan vernieuwingen en aandachtspunten voor de overnamepraktijk?In dit webinar overloopt de docent, Philippe MULLIEZ (Partner bij Eubelius en ervaren M&A advocaat), de verschillende opties om een bedrijfsovername juridisch te organiseren en de mogelijkheden om een overnametransactie te financieren, van vendor loans over mezzanine tot een klassieke banklening.

De docent bespreekt enkele nieuwigheden die het WVV met zich mee brengt, onder meer inzake “Financial Assistance”, evenals een aantal juridische aandachtspunten bij de toepassing van prijsmechanismen, geïllustreerd met ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan bod tijdens de uiteenzetting:

 • Toelichting bij verschillende dealstructuren
 • Vendor loan, mezzanine financiering, achtergestelde lening, bancaire lening, uitkering superdividend (bij NV en BV)
 • Financial assistance onder het nieuwe WVV
 • Juridische aandachtspunten bij het bepalen van de koopprijs

Na afloop heeft u een inzicht in de courant toegepaste overnamestructuren, hoe een overnametransactie kan worden gefinancierd, en welke juridische aandachtspunten zich in de praktijk aandienen.


 


Docent

Philippe MULLIEZ

Philippe Mulliez is partner bij Eubelius sinds 2002 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016. Philippe is lid van de balie West-Vlaanderen sinds 1994.

Philippe legt zich toe op de M&A  praktijk, met bijzondere aandacht voor joint ventures en verschillende samenwerkingsvormen. Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht te verschaffen in:

 • De verschillende dealstructuren en -scenario’s
 • De beschikbare financieringsvormen en de typische financieringsmodaliteiten (vendor loan, mezzanine, achtergestelde lening, bancaire lening)
 • De bepaling van de koopprijs en prijsmechanismen
 • Enkele juridische aandachtspunten bij de bepaling van de koopprijs

Deelnemers in staat stellen om

 • De alternatieve structureringsmogelijkheden af te wegen
 • De financierbaarheid van een overnametransactie te beoordelen en de verschillende financieringsopties te overzien

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland