[O/D] Leveraged Buy-Out als instrument voor de successieplanning in het familiebedrijf

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Francis VAN DER HAERT (Cazimir)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Leveraged Buy-Out” of LBO is een populaire techniek voor de financiering van een bedrijfsovername, die eveneens kan ingezet worden bij de overname van het familiebedrijf door de holding van de kinderen.

Maar hoe kan een LBO-transactie en de terugbetaling ervan georganiseerd worden, en welke specifieke fiscale aandachtspunten spelen een rol in een familiale context?


Programma

Bij bedrijfsopvolging denkt men nog vaak dat alle kinderen betrokken moeten zijn en dat de opvolging dan via schenking van de aandelen moet gebeuren. Of wenst een familietak uit te treden, waarbij de andere aandeelhouders denken verplicht te zijn te verkopen om de exit mogelijk te maken.

De laatste jaren zien wij nochtans dat alternatieve structuren, zoals de buy out structuren, aan populariteit winnen als interessant alternatief. De aanwezigheid van meer financiële investeerders in onze Belgische M&A markt is hier niet vreemd aan.  

In deze sessie licht Mr. Francis van der Haert toe wat een Buy Out structuur inhoudt, hoe het wordt gestructureerd en waarom dit interessant kan zijn voor familiebedrijven. De fiscale en juridische aandachtspunten en risico’s worden overlopen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt u gewezen op de do’s en dont’s, zodat u geïnformeerd dergelijk proces kan opstarten en uw cliënt deskundig kan begeleiden. 


Docent

Francis van der Haert, advocaat (Cazimir) verbonden aan de balie van Antwerpen, en sinds 2018 erkende bemiddelaar.

Met zijn voorkeur voor het vennootschapsrecht en fusies en overnames (M&A), begeleidt en adviseert Francis van der Haert zijn cliënten in alle vennootschapsrechterlijke aspecten van het (bedrijfs)leven: het oprichten van vennootschappen, het vastleggen van aandeelhoudersafspraken, het kopen en verkopen van bedrijven (M&A), het opzetten van vennootschaps-, financierings- of acquisitiestructuren, joint ventures, kapitaalinbrengen, herstructureringen zoals fusies en splitsingen, enz. Dit steeds met bijzondere focus op familiebedrijven.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in Buy-out structuren:

 • hoe ze worden gestructureerd,
 • wat de voordelen zijn,
 • hoe de structuren ook relevant kunnen zijn in opvolgingsvraagstukken,
 • met wegwijs door de juridische en fiscale aandachtspunten

Deelnemers in staat stellen om

 • hun cliënten deskundig te adviseren over de uitkoop van familieleden en dergelijke transactie te begeleiden

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland