Het nieuwe goederenrecht | 1 jaar later

Inschrijven 19/08/2022 (14u - 17u)

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA en BIV (te bevestigen)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 18/08/22 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen. (Zie onderaan voor de voorwaarden)
 • Docent : Prof. dr. Vincent SAGAERT (KU Leuven - Eubelius)

Het nieuwe goederenrecht trad in september 2021 in werking, en bevat onder meer volledig nieuwe bepalingen voor de zakelijke gebruiksrechten vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden.

Prof. Vincent SAGAERT , co-auteur van de nieuwe wet, maakt na één jaar de balans op van de voornaamste mogelijkheden en moeilijkheden die zich in de vastgoedpraktijk voordoen. 



Programma


Het nieuwe goederenrecht is één jaar oud, en zoals bekend zijn tal van regels inzake zakelijke gebruiksrechten grondig gewijzigd.

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen die het nieuwe goederenrecht heeft meegebracht voor de zakelijke gebruiksrechten (vruchtgebruik-, opstal, erfpacht en erfdienstbaarheden).  

Eén jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet maakt de docent, Prof. Vincent SAGAERT, de balans op van de gevolgen van de hervorming voor de vastgoedpraktijk, de moeilijkheden die zich in de praktijk voordoen bij de toepassing van de nieuwe regels, en de eerste tendenzen die zich in de rechtspraak en rechtsleer opwerpen.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • Het nieuwe goederenrecht in vogelvlucht
 • De voornaamste wijzigingen met betrekking tot de zakelijke gebruiksrechten
  •  Vruchtgebruik
  • Opstalrecht
  • Erfpacht
  • Erfdienstbaarheden
 • Moeilijkheden bij de toepassing van de gewijzigde zakelijke gebruiksrechten voor de vastgoedpraktijk
 • Eerste tendenzen in rechtspraak en rechtsleer


Prof. dr. Vincent SAGAERT, is rechtstreeks betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe wet, en dit seminarie biedt derhalve de unieke gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan de co-auteur van deze nieuwe wet.


Docent

Prof. dr. Vincent SAGAERT

Vincent Sagaert legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius sinds 2003.

Sinds 2004 is hij ook Professor Privaatrecht aan de KU Leuven en de KULAK. Hij doceert er verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en notarieel vastgoedrecht.

Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen van de hervorming van het goederenrecht
 • De nieuwe regels voor de verschillende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden)
 • De eerste praktijkervaringen 1 jaar na de inwerkingtreding
 • De eerste tendenzen in de rechtspraak en de rechtsleer

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 18/08/2022
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Opgelet: de Earlybird discount is niet van toepassing voor deelnemers waarvan de deelnameprijs wordt betaald door het IGO.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.