Bootcamp | De fundamenten van de ondernemingsfiscaliteit

395 EUR + BTW 
04/02/2021 (Hasselt) - 10/02/2021 (Gent) - 11/02/2020 (Antwerpen) 

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 7 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 14 januari 2021 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze.

Docenten Jo ROSELETH - An LETTENS

Level: Bootcamp (grondige initiatie)


In deze grondige snelcursus worden de basisprincipes besproken die de fundamenten vormen voor de fiscaliteit voor ondernemers.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : er is geen specifieke juridische of fiscale voorkennis vereist, en op één dag worden de kerninzichten bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden.

Deelnemers verwerven een grondig inzicht in de fiscale regels voor ondernemers binnen het stelsel van de personen- en vennootschapsbelasting en welke courante optimalisaties mogelijk zijn.In deze grondige snelcursus wordt de ondernemingsfiscaliteit van a tot z overlopen, en u verwerft het overzicht over de fiscale stelsels die van toepassing zijn.

Vanuit hun fiscale expertise en ruime praktijkervaring bespreken de docenten, Jo Roseleth (Managing Partner TaX & Legal Services – Moore Belgium) en An Lettens (Director Tax & Legal Services – Moore Belgium) vooreerst hoe beroepsinkomsten worden belast in de personenbelasting, en tonen aan vanaf wanneer een vennootschap fiscaal opportuun kan zijn.

Vervolgens wordt het stelsel van de vennootschapsbelasting in detail besproken. U leert hoe men komt van het boekhoudkundig tot het fiscaal resultaat, welke fiscale bewerkingen leiden tot het belastbaar resultaat, en hoe de vennootschapsbelasting wordt berekend.

Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan de fiscale principes (aftrekbaarheid van beroepskosten, bezoldigingstheorie, etc.) en de fiscale regels (afschrijvingsregimes, vrijstellingsregimes meerwaarden, voorzieningen, specifieke behandeling van de autokosten, etc.). De methodiek van de “fiscale bewerkingen” wordt in detail besproken, en er wordt toelichting gegeven bij de impact en de fasering van de hervorming van de vennootschapsbelasting.

De verschillende mogelijkheden om geld uit de vennootschap te halen worden overlopen met aandacht voor de fiscale gevolgen van elke methode. U verneemt welke fiscale optimalisatiemogelijkheden zich aanbieden in de vennootschapsbelasting in specifieke omstandigheden (verwerving vastgoed, overdracht, vereffening, etc.).

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de fiscale procedure en verneemt u hoe een fiscale procedure verloopt van fiscale controle over aanslag en betwisting tot bewijs en bewijslast.

Na afloop heeft u inzicht in de grondbeginselen van de ondernemingsfiscaliteit. U overziet de verschillende fiscale stelsels, en u kan de fiscale opportuniteit van een vennootschap beoordelen. U kent de verschillende vergoedingstechnieken en de fiscale gevolgen, en u begrijpt welke optimalisatiemogelijkheden zich in de vennootschapsbelasting kunnen voordoen in specifieke omstandigheden. 


Docenten

Jo Roseleth

Managing Partner Tax & Legal Services bij Moore Stephens Belgium met specialisatie in het fiscaal recht en het vennootschapsrecht, en successieplanning. Voorheen advocaat en mede-oprichter van Sherpa Law

Lid van de redactieraad van Fiscale Actualiteit en de adviesraad van Accountancy & Fiscaliteit, medewerker rechtspraakrubriek Algemeen Fiscaal Tijdschrift, bestuurder bij de BATL, en auteur van diverse publicaties.

Gastprofessor aan de Fiscale Hogeschool en Odisee, en regelmatig spreker op gespecialiseerde studiedagen.

An Lettens

Director Tax & Legal Services bij Moore Stephens Belgium met specialisatie in het (internationaal) fiscaal recht

Leerdoelen

De opleiding is bestemd voor niet-gespecialiseerde deelnemers die een grondig inzicht willen verwerven in of hun kennis te willen opfrissen van:

 • De fiscale stelsels waaraan ondernemers kunnen onderworpen worden
  • Het stelsel van de personenbelasting en de behandeling van beroepsinkomsten
  • Het stelsel van de vennootschapsbelasting
 • De fiscale opportuniteit te kiezen voor een vennootschap
 • Het fiscale stelsel van de vennootschapsbelasting
  • Van boekhoudkundig naar fiscaal resultaat
  • Van fiscaal resultaat naar belastbare basis
  • Van belastbare basis naar vennootschapsbelasting
 • De vergoedingstechnieken voor bestuurders en de fiscale gevolgen
 • De optimalisatiemogelijkheden in de vennootschapsbelasting
 • De beginselen van de fiscale procedure (fiscale controle – aanslag – betwisting – verweer)

 

Deelnemers in staat stellen om

 • De fiscale opportuniteit te beoordelen om te opteren voor een vennootschap
 • De totstandkoming en de samenstellende bestanddelen van het fiscaal resultaat in de vennootschapsbelasting te vatten
 • De mogelijkheden en de fiscale gevolgen in kaart te brengen om geld uit de vennootschap te halen
 • De optimalisatiemogelijkheden in de vennootschapsbelasting te overzien
 • De krachtlijnen van de fiscale procedure (fiscale controle, aanslag, bezwaar, bewijs) te overzien

Programma

 • Belasting van beroepsinkomsten in het stelsel van de personenbelasting
  • Bepaling van het fiscaal resultaat
  • (Beperkte) optimalisatiemogelijkheden
  • Belastingdruk
  • Vanaf wanneer kiezen voor een vennootschap
 • De grondbeginselen van het stelsel van de vennootschapsbelasting
  • Fiscale concepten (kapitaal, fiscale reserve, “beweging” van de reserves, etc.) en technische bewerkingen in de vennootschapsbelasting (de fiscale bewerkingen)
  • Van boekhoudkundig resultaat naar fiscaal resultaat, met aandacht voor
   • Aftrek van beroepskosten, fiscale afschrijvingsregels, waardeverminderingen, voorzieningen, etc.
    • Specifieke focus op aftrek autokosten personenwagens
  • Van fiscaal resultaat naar belastbare basis
   • Extracomptabele aftrekken (DBI, notionele intrestaftrek, innovatie-aftrek, fiscale verliezen, etc.)
   • Vrijgestelde inkomsten
  • Van belastbare basis naar vennootschapsbelasting
   • Tarieven
   • Voorafbetalingen vs belastingverhogingen
   • Afzonderlijke aanslagen
 • De technieken om geld uit de vennootschap te halen
  • Bezoldiging (incl. regime verlaagd tarief Ven.B)
  • Dividend (incl. diverse regimes verlaagde R.V.)
  • Voordelen alle aard en kosten eigen aan de werkgever
  • Andere vergoedingsmethoden (verhuur aan de vennootschap, debet rekening-courant (en gevaren), auteursrechten, etc.)
 • Optimalisatiemogelijkheden en grenzen
  • In het kader van onroerend goed (vruchtgebruik, opstal, erfpacht)
  • In het kader van een bedrijfsoverdracht (regime van de familiale bedrijfsoverdracht)
  • In het kader van een vereffening (liquidatiereserve, uitbreng activa, partiële splitsing, etc.)
  • Andere optimalisatiemogelijkheden
 • De beginselen van de fiscale procedure
  • Fiscale controle
  • Aanslag en bezwaar
  • Bewijs en bewijslast

Deelnameprijs

395 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 14 januari 2021
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.