Financieel plan en uitkeringstesten in de BV – inclusief rekenmodellen

248 EUR + BTW 
31/01/2020 (Gent) - 04/02/2020 (Hasselt) - 07/02/2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV (te bevestigen)
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding op individuele basis laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 10/01/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Patrick HUYBRECHTS

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleidingIn het vennootschapsrecht ontstaan er bij de BV nieuwe verplichtingen bij oprichting (opmaak financieel plan) en bij uitkeringen (uitkeringstesten), waarvoor bij uitstek een beroep zal gedaan worden op financiële en/of juridische adviseurs. En dit speelveld wordt zeer omvangrijk met een kleine 40.000 nieuwe oprichtingen per jaar en naar schatting 350.000 oude BVBA’s en CVBA’s die voortaan onder het BV recht vallen.

Maar welke bestanddelen omvat het financieel plan en de uitkeringstesten, wat dient men precies te “begroten” en hoe komt men van een “begroting” tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en een kasstromentabel in een door de wet voorziene vorm en inhoud. En hoever reikt de verantwoordelijkheid van de externe deskundige (en hoe deze te beperken)?Het opzet van het financieel plan betreft in essentie de vaststelling of de kaspositie van een vennootschap op het einde van de begrotingsperiode toereikend zal zijn, rekening houdend met een voorgenomen kapitaalinbreng.

De bedoeling van de uitkeringstesten is zeer gelijklopend, met name de vaststelling in welke mate de kaspositie van een vennootschap over een gegeven begrotingsperiode toereikend zal zijn rekening houdend met de voorgenomen uitkering. Aanvullend dient vastgesteld te worden in welke mate de voorgenomen uitkering het netto-actief van de vennootschap aantast.

Om deze vaststellingen te kunnen maken, dient u aldus de kaspositie te begroten over de gegeven begrotingsperiode. Dit houdt in dat u niet enkel de opbrengsten en kosten in kaart brengt, maar eveneens alle andere “stromen” die niet over de resultatenrekening verlopen en toch een impact hebben op de kaspositie. Concreet zal u een “cash flow forecast” dienen op te maken die naast de traditionele “cash flow” eveneens de andere kasstromen (investeringen, financieringen, schommeling in het bedrijfskapitaal, etc.) in rekening brengt.

Deze opleiding heeft tot doel een grondige en praktijkgerichte basis te verschaffen voor de opmaak van een financieel plan en uitkeringstesten. U verneemt welke wettelijke minimum vereisten worden opgelegd met betrekking tot de vorm en de inhoud van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten. U leert welke bestanddelen over welke periode dienen te worden begroot, en hoe u van deze begroting kan komen tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt stap voor stap de werking van het financieel plan en de uitkeringstesten toegelicht. Het verband wordt eveneens aangetoond tussen de kaspositie en de geraamde rentabiliteit, de geplande investeringen, financieringen, schommelingen in voorraden, vorderingen, etc.

Tot slot wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de externe deskundige, en op welke wijze deze kan ingeperkt worden.


Docent

Patrick Huybrechts

Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De onderliggende bedoeling / opzet van de wetgever : vaststellen van het toereikende vermogen over de begrotingsperiode
 • De wettelijke minimum inhoud en vorm van een financieel plan en de uitkeringstesten bij de BV
 • De precieze inhoud van de uitkeringstesten (balanstest en liquiditeitstest)
 • De precieze elementen die dienen begroot te worden (opbrengsten en kosten, schommelingen in het werkkapitaal, investeringen, financieringen, etc.)
 • Hoe komt men van een begroting tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel
 • De samenhang tussen de kaspositie en de en de raming van kosten, opbrengsten, en alle overige kasstromen

Deelnemers in staat stellen om

 • Een conform financieel plan en/of uitkeringstest op te maken
 • In geval van een oprichting: te besluiten in welke mate het voorgenomen aanvangsvermogen toereikend is
 • In geval van een uitkering: te besluiten in hoeverre een voorgenomen uitkering de voorziene balans- en liquiditeitstest doorstaan

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis

(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 10/01/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.