Hervorming erfrecht | Praktisch voor familiebedrijven

18/05/2018 (Gent) (volzet)- 24/05/2018 (Hasselt) - 25/05/2018 (Antwerpen)
225 EUR + BTW 

Permanente vorming (in aanvraag)
4 u
 permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV 
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount

Verlopen

Docent : Olivier De Keukelaere


 

In dit praktische seminarie verneemt u wat de krachtlijnen zijn van het hervormde erfrecht, en de gevolgen ervan voor de successieplanning voor familiebedrijven. Uw docent, Olivier De Keukelaere, is als advocaat en specialist in vermogensplanning verbonden aan het kantoor Cazimir

Nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018 worden verdeeld volgens de regels van het nieuwe erfrecht. Indien de overledene het familiebedrijf al overgedragen had vòòr deze datum, zal evengoed het nieuwe erfrecht van toepassing zijn.

De gevolgen hiervan kunnen anders zijn dan het oorspronkelijk opzet van de successieplanning. Middels een notariële verklaring vóór 1 september 2018 heeft men nog tijd om een keuze te maken tussen het oude en het nieuwe erfrecht.

Voor reeds overgedragen familiebedrijven legt Olivier met vijf concrete casussen het verschil bloot tussen het oude en het nieuwe erfrecht, en toont hij aan in welke omstandigheden het oude, dan wel het nieuwe erfrecht aangewezen is.

Voor de nog over te dragen familiebedrijven worden de nieuwe regels getoetst aan de hand van drie praktische casussen.

U leert welke planningstechnieken courant toepassing vinden voor de successie van familiebedrijven en in welke mate de verschillende technieken nog adviseerbaar zijn. De Vlaamse belastingdienst blijft immers maar nieuwe standpunten en interpretaties van de huidige wetgeving bekendmaken. Een heel aantal planningstechnieken die decennia gebruikt werden, zijn niet langer mogelijk, zowel voor familiebedrijven die reeds overgedragen zijn, als deze die nog overgedragen zullen worden.

 


Docent

Olivier De Keukelaere

Licentiaat in de Rechten (KU Leuven) en advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en Kortrijk . Specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit bij Cazimir.

Olivier behaalde een Certificate in Family Business Advising en een Certificate in Family Wealth Advising aan het Family Firm Institute in Boston (USA), en is lid van het Family Firm Institute, het meest toonaangevend instituut ter wereld voor adviseurs van familiebedrijven.

Olivier publiceert in fiscale tijdschriften en is een veelgevraagde gastspreker over de opvolging van familiebedrijven. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De relevante nieuwe regels van het hervormde erfrecht, met inbegrip van
  • Het gewijzigde erfrecht voor de langstlevende echtgenoot
  • De nieuwe regels van inbreng en inkorting
  • Punctuele en globale erfovereenkomsten
  • Generatiesprong
 • De gevolgen van het hervormde erfrecht voor de planning van de overdracht van familiebedrijven, met aandacht voor
  • De verschillen tussen het oude en nieuwe erfrecht
  • De opportuniteit om te opteren voor het oude dan wel het nieuwe regime
 • De impact van het nieuwe erfrecht op de successieplanningen waarbij
  • Het familiebedrijf reeds overgedragen is
  • Het familiebedrijf na 1 september 2018 wordt overgedragen
 • De courante planningstechnieken voor de successie van familiebedrijven
  • schenken van de blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik
  • schenking met optioneel beding van conventionele terugkeer
  • schenking met beding van fideïcommis de residuo
  • inbreng van het familiebedrijf in een controlestructuur (bv. burgerlijke maatschap) gevolgd door schenking
 • De meest recente standpunten omtrent het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven

 

Deelnemers in staat stellen om

 • de analyse te maken of het opportuun is om de reeds uitgevoerde successieplanning onder het oude erfrecht te laten vallen
 • de inschatting te maken of het opportuun is het familiebedrijf nog vòòr of net na 1 september 2018 over te dragen
 • de voornaamste wijzigingen aan het nieuwe erfrecht toe te passen op toekomstige overdrachten van familiebedrijven
 • de risico’s door gewijzigde administratieve standpunten bij reeds uitgevoerde successieplanningen en nog uit te voeren planningen te herkennen

Programma

 • De impact van het nieuwe erfrecht op de overdracht van familiebedrijven
  • overzicht relevante nieuwe regels van het nieuwe erfrecht
   • gewijzigd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot
   • nieuwe regels van inbreng en inkorting
   • punctuele en globale erfovereenkomsten
   • generatiesprong
  • Toetsen van de nieuwe regels aan vijf concrete casussen waarbij het familiebedrijf al overgedragen is geweest
   • verschillen tussen oud en nieuw erfrecht
   • analyse of optie voor oud erfrecht al dan niet aangewezen is
  • Toetsen van de nieuwe regels aan drie concrete casussen waarbij het familiebedrijf nog overgedragen moet worden
 • De impact van  de nieuwe standpunten Vlaamse belastingdienst op de overdracht van familiebedrijven
  • schenken van de blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik
  • schenking met optioneel beding van conventionele terugkeer
  • schenking met beding van fideïcommis de residuo
  • inbreng van het familiebedrijf in een controlestructuur (bv. burgerlijke maatschap) gevolgd door schenking
  • de meest recente standpunten omtrent het Vlaams gunstregime inzake schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven

Deelnameprijs

225 EUR + BTW
Inclusief slidepack en documentatiebundel. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
Verlopen


Door bij inschrijving uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.