DAC 6 – Nieuwe meldingsplicht voor tussenpersonen bij grensoverschrijdende fiscale constructies


Inschrijven 15/12/2021 (14u - 17u)

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: ITAA 3u - OVB 3u - BIV 3u - FSMA  1u 
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 14/12/2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Alain CLAES - Moore Law

Sinds 28 februari 2021 rust er een nieuwe meldingsplicht op fiscale adviseurs en tussenpersonen voor bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies.

Het toepassingsgebied is ruim maar is voor de praktijk soms onduidelijk, terwijl de sancties bij niet-naleving hoog kunnen oplopen.

Maar welke constructies worden precies geviseerd, en welke tussenpersonen zijn onderworpen? Advocaten en fiscalisten zeker, maar wat met estate planners, accountants, bancaire tussenpersonen, vastgoedadviseurs, etc. Wat moet precies waar worden gerapporteerd, en welke sancties worden voorzien?


Programma


Met de wijziging van de richtlijn 2011/16/EU voert de EU sinds 1 juli 2020 nieuwe maatregelen in met het oog op de detectie van potentieel agressieve internationale belastingstructuren.

Concreet rust voortaan een meldingsplicht op tussenpersonen die de internationale constructie bedenken, aanbieden en/of opzetten, wanneer de constructie voldoet aan bepaalde kenmerken of “hallmarks” die de wet voorziet en waardoor sprake is van een mogelijk risico op belastingontwijking of belastingontduiking. Het toepassingsgebied wordt ruim omschreven en is niet steeds duidelijk voor de dagelijkse praktijk, terwijl de termijn vrij kort is om de analyse en de melding uit te voeren, en de sanctie bij niet-naleving hoog kan oplopen.

In dit seminarie worden de nieuwe regels voor informatie-uitwisseling toegelicht aan de hand van een bespreking van concrete toepassingsgevallen uit de praktijk.

Meer in detail komen onder meer de volgende onderwerpen aanbod:

 • Welke adviseurs vallen onder het toepassingsgebied? Enkel advocaten en fiscalisten, of eveneens financiële tussenpersonen, vermogensplanners, vastgoedadviseurs, etc.
 • Wanneer en in welke omstandigheden kan een tussenpersoon zich onttrekken aan de verplichting?
 • Welke transacties dienen te worden gemeld, en wanneer?
 • Welke kenmerken worden door de wet aangemerkt als mogelijk risico van belastingontwijking of -ontduiking?
 • Hoe kan men testen of een bepaalde transactie/constructie voldoet aan de voorwaarden?
 • Welke sancties worden voorzien, en wie riskeert een sanctie?
 • Hoe verhoudt de meldingsplicht zicht tot het eventuele beroepsgeheim?

Docent

Alain CLAES

Alain Claes is sinds 1 oktober 1991 advocaat (Nederlandstalige Balie te Brussel). Hij is één van de oprichters van Sherpa Law.

Hij heeft zich volledig toegelegd op het fiscaal recht. Naast het bijstaan van cliënten in fiscale geschillen (vanaf het stadium van de controle tot en met de behandeling voor de rechtbanken), verleent hij ook fiscaal advies (hoofdzakelijk inzake Vennootschapsbelasting, BTW, Invordering, Regionale en lokale belastingen).

Daarenboven heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld in domeinen die nauw aansluiten bij de fiscaliteit, met name anti-witwaswetgeving en fiscaal strafrecht.

Alain is regelmatig spreker op seminaries over fiscaliteit en aanverwante onderwerpen (zoals antiwitwaswetgeving, economisch en fiscaal strafrecht, bestuurdersaansprakelijkheid) en publiceerde hij reeds tal van fiscale wetenschappelijke bijdragen.

Hij is tevens lid en vervult functies in meerdere professionele organen (CCBE, OVB, BAB-Brabant).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De nieuwe verplichtingen opgelegd door de richtlijn 2011/16/EU inzake de meldingsplicht van potentieel agressieve internationale belastingstructuren
 • De voorwaarden met betrekking tot de meldingsplichtige constructies en meldingsplichtige tussenpersonen
 • De vorm en inhoud van de meldingsplicht: wat dient wanneer aan welke instantie(s) te worden gemeld
 • Sancties bij niet-naleving in hoofde van de tussenpersoon en de belastingplichtige

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 14 december 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.