[O/D] Controle behouden na schenking

Inschrijven On-demand webinar 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Dirk DE GROOT (Moore Law)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Schenken. Vaak gebeurt het om de vermogensoverdracht naar de volgende generatie fiscaal te optimaliseren. Maar soms wil de schenker een zekere vorm van controle behouden over het geschonken vermogen.

Hoe kan men nu schenken met controlevoorbehoud, met welke instrumenten kunnen voorwaarden worden ingebouwd, en wat denkt de Vlaamse Belastingdienst hierover?


Programma

Velen voelen zich geroepen om tijdens het leven een schenking te doen, aangezien dit vele voordelen biedt. Men geeft een geliefde een duwtje in de rug en bovendien zijn de fiscale gevolgen van een schenking vaak te verkiezen boven de erfbelasting.

Maar weinigen zijn bereid ook alle controle over de geschonken goederen op te geven ; het verlangen toch nog enige macht uit te oefenen over de geschonken goederen staat haaks op het wettelijke beginsel dat de schenking onherroepelijk moet zijn.

Over die spanning gaat dit webinar : welke technieken geven aan de schenker een mogelijkheid om nog controle te behouden na de schenking, en hoe stevig zijn die dan op burgerlijk en fiscaal vlak?

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De onherroepelijkheid van de schenking : beginsel en grenzen
 • Hoe oordeelt de Vlaamse Belastingdienst over controlevoorbehoud bij schenking ? Zijn er risico’s?
 • Controlevoorbehoud via bedingen in de schenking
 • Controlevoorbehoud via volmachten
 • Controlevoorbehoud via vehikels als maatschap of stichting
 • Controlevoorbehoud via verzekeringscontract
 • Controlevoorbehoud via vennootschapscontract

Docent

Dirk DE GROOT, partner bij Moore Law.

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De onherroepelijkheid van de schenking
 • De mogelijkheden om te schenken en toch een zekere mate van zeggenschap te behouden
 • De gevolgen van dit voorbehoud op burgerlijk en fiscaal vlak

Deelnemers in staat stellen om

 • In praktische casussen te oordelen of een controlevoorbehoud wenselijk en mogelijk is, in diverse situaties en met betrekking tot verschillende soorten goederen.

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland