[O/D] Corporate Finance Fundamentals | Waarderen van een onderneming


Inschrijven 225 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Inclusief basisrekenmodel voor een indicatieve waardering 


Waarderen vormt één van de basisdisciplines binnen de corporate finance praktijk, en is gebaseerd op een aantal theoretische concepten en mathematische technieken.

Maar wat is nu de waarde van een onderneming: de netto-actiefwaarde? de geactualiseerde waarde van de toekomstige cash flows? Of nog iets anders?

In dit webinar verneemt u welke waarderingsmethoden toegepast worden, en welke variabelen een rol spelen bij een waardering.Programma

 

De docenten, Michaël BOCKEN en Sebastiaan STEUKERS, zijn partner en advisor bij LDS Advisory, een M&A boutique gespecialiseerd in waarderen van ondernemingen.

Vanuit hun dagelijkse ervaring bespreken de docenten hoe een waardebepaling van een onderneming in de praktijk verloopt. U verkrijgt een mathematisch inzicht in de verschillende waarderingsmethoden, en in de theoretische concepten waarop de verschillende methoden gebaseerd zijn.

U verneemt welke variabelen een (grote) impact kunnen hebben op de berekende waarde, wat u kan toelaten om een gegeven waardebepaling kritisch te beoordelen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De verschillende waarderingsmethoden, de methodiek van elke methode, en de gevallen waarin welke methode geschikt is
 • De theoretische financiële concepten die een rol spelen bij een waardering (DCF, WACC, Beta, Multiples, etc.)
 • De omstandigheden die het verschil kunnen maken tussen de berekende waardering en de overeengekomen prijs, inclusief typische randvoorwaarden in een transactiecontext zoals volgrecht & -plicht, en governance.

Docenten

Michaël BOCKEN 
Michaël Bocken, partner at LDS advisory, has 13 years of experience in finance, of which 4 years in Audit, 2 years in business Controlling, and 7 years of transactional and transformation advice (first at PwC, later at LDS).

Sebastiaan STEUKERS
Sebastiaan has been active in the transaction industry for over 6 years, developing skills in due diligence, business / financial modelling, valuations and performance management. Before joining LDS Advisory, he worked as a senior consultant at PwC's Transactions practice.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende waarderingsmethoden en de mathematische/theoretische concepten die de basis vormen van de verschillende methoden
 • De financiële variabelen die een invloed hebben op de berekende waarde
 • De factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden, en die het verschil kunnen verklaren met de berekende waardebepaling
 • Wanneer welke methode het meest opportuun is

Deelnemers in staat stellen om

 • Een gegeven waardebepaling kritisch te beoordelen
 • Deel te nemen aan discussies met de tegenpartij en/of waarderingsexperten met betrekking tot het waarderingsproces, met een beter begrip van de financiële logica en de rol van bepaalde variabelen

Deelnameprijs

225 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

 


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland