[O/D] Corporate Finance Fundamentals | Wegwijs in het overnameproces en de juridische documentatie


 

Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijvingHet overnemen of overlaten van een onderneming doorloopt een aantal opeenvolgende fasen, die telkens gepaard gaan met specifieke juridische documentatie.

Hoe verloopt een overnametraject (koop- of verkoopproces) in de praktijk, welke juridische documentatie wordt daarbij gehanteerd, en welke valkuilen en aandachtspunten dienen zich aan.Programma

 

In dit webinar verneemt u van docent Tom Swinnen, ervaren M&A-advocaat en vennoot bij het Belgische onafhankelijke advocatenkantoor Simont Braun, hoe een bedrijfsovername in de praktijk verloopt, zowel vanuit de kopers- als verkoperszijde.

Met concrete praktijkvoorbeelden neemt de docent u mee doorheen de verschillende fasen van een M&A-transactie. U verneemt welke strategie partijen kunnen aannemen tijdens de onderhandeling met betrekking tot de voorovereenkomsten, de due diligence fase t.e.m. de onderhandeling van de eigenlijke overnameovereenkomst (incl. reps & warranties en indemnities). Vanuit zijn dagdagelijkse praktijk wijst hij op een aantal belangrijke aandachtspunten en struikelblokken die zich in de loop van het proces kunnen aandienen (alsook mogelijke oplossingen).

U wordt wegwijs gemaakt in het typische M&A jargon met termen zoals ‘auction’, ‘due diligence’, ‘disclosure’, ‘conditions precedent’, ‘representations & warranties’, ‘specific indemnities’, ‘non-compete’, ‘boiler plate clauses’, ‘signing’, ‘closing’ enz.

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • Overeenkomsten aangaande het overnameproces zoals daar zijn: geheimhoudingsovereenkomst (NDA), process letter, (niet)bindende biedbrief;
 • Voorafgaande overeenkomsten, zoals daar zijn: exclusiviteitsovereenkomst, intentieverklaring (LOI) en principeovereenkomst (Term Sheet);
 • Overeenkomsten inzake de (organisatie van) de due diligence: data room rules en clean team agreement;
 • De eigenlijke transactieovereenkomsten, omvattende de koop-verkoopovereenkomst (SPA) en, indien van toepassing, de aandeelhoudersovereenkomst (AHoV); en, tot slot,

Aanvullende overeenkomsten, zoals daar zijn: transitional services agreement (TSA), management agreement, lease agreement, vendor loan, enz.


Docent

Tom SWINNEN

Tom Swinnen is advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Simont Braun.

Tom heeft ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen (van KMO’s en familiebedrijven tot multinationals) inzake fusies en overnames (M&A) en herstructureringen.

Naast zijn praktijk als (zaken)advocaat is Tom verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker inzake alle materies die verband houden met het vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De dynamiek en het verloop van het overnameproces.
 • De partijen (incl. adviseurs), hun rol en verantwoordelijkheden.
 • Het hoe en het waarom van due dilligence.
 • De juridische documentatie in het kader van een overnameproces (vorm, inhoud en valkuilen).

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.