[OD] Corporate Finance Fundamentals | Kapitaalinstrumenten voor KMO's

 


Inschrijven 175 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Het organiseren van een kapitaalstructuur volgens de wensen en specifieke omstandigheden vormt één van de basisdisciplines binnen de corporate finance praktijk.

Maar welke kapitaalinstrumenten kunnen worden ingezet om een fijne verdeling tot stand te brengen tussen inbreng, zeggenschap en winstrechten? Welke nieuwe mogelijkheden worden geboden door oa. het WVV en in welke omstandigheden komen de verschillende (quasi-)equity-instrumenten van pas?Programma

In diverse omstandigheden is een fijnmazige modulering van controle en winstrechten vaak gewenst.

De toolbox om een verdeling op maat tot stand te brengen tussen inbreng, controle en winstrechten is gevarieerd, en met het WVV werden bovendien nieuwe mogelijkheden toegevoegd die voorheen nauwelijks beschikbaar waren voor KMO’s.

In dit seminarie bespreekt de docent, Philippe MULLIEZ (Eubelius), de verschillende kapitaalinstrumenten die beschikbaar zijn voor KMO’s, en in welke omstandigheden deze instrumenten nuttig kunnen ingezet worden (oa. bij startups, (familiale) bedrijfsoverdracht, intrede private equity, etc.).

Vanuit zijn ruime ervaring als M&A advocaat overloopt de docent met concrete voorbeelden hoe dit in de praktijk gebeurt.


Docent

Philippe MULLIEZ

Philippe maakt deel uit van de corporate praktijk van Eubelius. Hij legt zich toe op de M&A praktijk, met bijzondere aandacht voor joint ventures en verschillende samenwerkingsvormen.

Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit.

Hij is partner van Eubelius sinds 2002 en lid van het managementcomité van Eubelius sinds maart 2016. Philippe is lid van de balie West-Vlaanderen sinds 1994.

Leerdoelen

Deelnemers een overzicht bieden van

 • de diverse vormen van eigen vermogen en tussenvormen tussen kapitaal en schuldfinanciering
 • de toepassing van de verschillende eigen vermogens-instrumenten

Deelnemers in staat stellen om een geschikte kapitaalstructuur uit te werken, rekening houdend met de objectieven van de stakeholders 


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland