[O/D] Corporate Finance Fundamentals | Funding- en financieringsopties voor KMO's

 


Inschrijven 175 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Ondernemen betekent investeren, en dat betekent financieren.

Geen enkel financieringskanaal is zo goedkoop als een klassieke banklening. Maar met de strengere voorwaarden op vlak van oa. eigen middelen en waarborgen dient u als onderneming steeds vaker op zoek te gaan naar alternatieve of bijkomende financieringsbronnen.

Welke kanalen zijn er nu? En hoe pak je dit concreet en praktisch aan?Programma

Aan de hand van een real life case (Izy Coffee) bespreekt Nico De Clerck, COO & Partner van The Harbour de verschillende financieringsbronnen die een onderneming kan aanspreken, en welke valkuilen en opportuniteiten onderweg kunnen opduiken.  

Er wordt een inzicht geschetst in de evolutie en tendensen in de financieringsmarkt anno 2023, alsook een overzicht gegeven van de verschillende vormen en kanalen die op vandaag gebruikt worden om een ecosysteem te creëren.

U verneemt welke acceptatiecriteria en normen gehanteerd worden bij bancaire bedrijfsfinancieringen, welke financieringsvoorwaarden momenteel courant worden toegepast, en waar de grenzen van de bancaire financiering zich ongeveer bevinden.

Tevens wordt stilgestaan bij (private) investeerders als alternatieve financieringsbron. Er wordt besproken welke (private) investeerders actief zijn binnen het KMO-segment, welke criteria en normen worden gehanteerd, en wat u kan verwachten op vlak van kostprijs en financieringsmodaliteiten.

Vervolgens biedt ook de overheid een waaier aan financieringsopties onder de vorm van leningen, waarborgen en subsidies. De tussenkomsten van de overheid zijn doorgaans complementair en voorwaardelijk, maar vormen absoluut een interessante aanvullende financieringsbron voor KMO’s.

Tot slot zijn er steeds meer alternatieve manieren om te financieren, zoals bijvoorbeeld het recente fenomeen Crowdfunding dat meer is dan een hype, en daadwerkelijk een rol kan spelen als een stabiele financieringsbron.


Docent

Nico De Clerck studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan KU Leuven en bewandelde nadien het pad tot bedrijfsrevisor. Na jaren te werken in de corporate wereld adviseert hij nu ambitieuze ondernemers om hun groeiplannen financieel mogelijk te maken als COO & partner van The Harbour.

Leerdoelen

Na de cursus nemen deelnemers het volgende mee naar huis:

 • kennis over de belangrijkste financieringskanalen
 • inzicht in hoe ze hun ideale finmix kunnen bepalen,
 • de do’s & dont’s voor het benaderen van de verschillende financieringskanalen

Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.