Corporate Finance Fundamentals | Balans- en Cashflow analyse

 Inclusief uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse

Inschrijven 14/09/23 (14-17u)

 • Deelnameprijs: 225 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 13 september 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent : Serge PATTYN
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 3u permanente vorming
  • IBR, BIV: in aanvraag
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Financiële geletterdheid

Hoe leest u een balans? Welke kengetallen en “credit metrics” vormen onderscheidende indicatoren voor de financiële gezondheid van een onderneming?

Balans- en cashflow-analyse is erop gericht om de financiële fitheid van een onderneming te vatten en de “going-concern”, het falings- en liquiditeitsrisico in kaart te brengen aan de hand van een systematische analyse van oa. kasstromen, resultaten en onderscheidende kengetallen.Programma

Vanuit het theoretische kader wordt met praktijkvoorbeelden aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het financiële risicoprofiel van een onderneming te vatten.

U leert om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen op basis van een analyse van de balans, de resultaten en een aantal onderscheidende kengetallen.

Maar veeleer dan een klassieke bespreking van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit wordt in dit seminarie aandacht besteed aan de cashflow analyse.

Een grondige financiële analyse vereist immers een inzicht in de verschillende kasstromen. U leert kasstromen helder in kaart te brengen en hun relatieve impact op de cashpositie vast te stellen. U verneemt welke risicofactoren een (negatieve) impact kunnen hebben op de toekomstige kasstromen en op de liquiditeitspositie van een onderneming.

U ontvangt een uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse (inclusief cashflow statement, uitgebreide ratioberekeningen, etc.) dat u zal toelaten om een grondige screening uit te voeren. 


Dit webinar maakt deel uit van de 5-delige reeks “Corporate Finance Fundamentals waarin de 5 bouwstenen van de Corporate Finance praktijk aan bod komen:

 • Balans- en cashflow analyse (inclusief uitgebreid excel rekenmodel) 
 • Funding- en financieringsopties voor KMO's 
 • Kapitaalinstrumenten voor KMO's
 • Waarderen van een onderneming
 • Wegwijs in het overnameproces en de juridische documentatie

De 5 webinars kunnen in zijn geheel aan een voordeeltarief, ofwel afzonderlijk gevolgd worden.


Docent

Serge Pattyn (°1963), 20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent KMO Campus.

Leerdoelen

Na het seminarie bent u in staat om:

 • te begrijpen welke factoren het financieel risicoprofiel van een bedrijf bepalen
 • zich een beeld te vormen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van leveranciers en schuldeisers, en de houdbaarheid van de schuldpositie
 • de voornaamste risico's te identificeren op basis van de lezing van een jaarrekening 
 • een bedrijf te evalueren op basis van een analyse van de kasstromen, de evolutie van de netto-thesauriepositie, de balansstructuur en de relevante ratio's en "credit metrics"
 • de actuele techniek van financiële analyse te begrijpen, en de courante financiële ratio’s te berekenen en te interpreteren
 • het meegeleverde rekenmodel voor financiële analyse te gebruiken en te interpreteren

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

225 EUR + BTW

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 13 september 2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.