[O/D] Corporate Finance Fundamentals | Balans- en Cashflow analyse (inclusief rekentool)

 


Inschrijven 225 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


Hoe leest u een balans? Welke kengetallen en “credit metrics” vormen onderscheidende indicatoren voor de financiële gezondheid van een onderneming?

Balans- en cashflow-analyse is erop gericht om de financiële fitheid van een onderneming te vatten en de “going-concern”, het falings- en liquiditeitsrisico in kaart te brengen aan de hand van een systematische analyse van oa. kasstromen, resultaten en onderscheidende kengetallen.

Inclusief uitgebreid rekenmodel voor financiële analyseProgramma

Vanuit het theoretische kader wordt met praktijkvoorbeelden aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het financiële risicoprofiel van een onderneming te vatten.

U leert om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen op basis van een analyse van de balans, de resultaten en een aantal onderscheidende kengetallen.

Maar veeleer dan een klassieke bespreking van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit wordt in dit seminarie aandacht besteed aan de cashflow analyse.

Een grondige financiële analyse vereist immers een inzicht in de verschillende kasstromen. U leert kasstromen helder in kaart te brengen en hun relatieve impact op de cashpositie vast te stellen. U verneemt welke risicofactoren een (negatieve) impact kunnen hebben op de toekomstige kasstromen en op de liquiditeitspositie van een onderneming.

U ontvangt een uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse (inclusief cashflow statement, uitgebreide ratioberekeningen, etc.) dat u zal toelaten om een grondige screening uit te voeren. 


Docent

Serge Pattyn (°1963), 20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent KMO Campus.

Leerdoelen

Na het seminarie bent u in staat om:

 • te begrijpen welke factoren het financieel risicoprofiel van een bedrijf bepalen
 • zich een beeld te vormen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van leveranciers en schuldeisers, en de houdbaarheid van de schuldpositie
 • de voornaamste risico's te identificeren op basis van de lezing van een jaarrekening en/of business plan
 • een bedrijf te evalueren op basis van een analyse van de kasstromen, de evolutie van de netto-thesauriepositie, de balansstructuur en de relevante ratio's en "credit metrics"
 • de actuele techniek van financiële analyse te begrijpen, en de courante financiële ratio’s te berekenen en te interpreteren
 • het meegeleverde rekenmodel voor financiële analyse te gebruiken en te interpreteren

Deelnameprijs

225 EUR + BTW
Inclusief handouts en rekenmodel

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, FSMA (bank- en beleggingsdiensten)
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.