Bootcamp M&A | Praktijkdag waarderen van ondernemingen

798 EUR + BTW 
25 september 2020 (Gent) - 2 oktober 2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 7 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 11 september 2020 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze. De duurtijd van onze Live Webinar bedraagt 2u en u kan een deelname-attest ontvangen voor permanente vorming (ITTA - OVB - BIV).

Docent :Kristof LYBAERT - LDS Advisory

Level: Bootcamp (grondige initiatie)


In deze praktijkdag leert u hoe een waardebepaling van een onderneming in de praktijk verloopt.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : op één dag worden u de kerninzichten bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden en oefeningen.


In het eerste deel verwerft u inzicht in de methodiek van de verschillende waarderingsmethoden, en verneemt u welke financiële variabelen een rol spelen in de berekende waarde:

 • Discounted Cash Flow
 • Multiple methode
 • Gecorrigeerde netto-actief

Met de verschillende waarderingsmethoden als instrument, bestaat de kunst er dan in om voor een specifieke onderneming de juiste variabelen te laten doorwegen in de waardebepaling. Naast de mathematische berekeningswijze wordt aandacht besteed aan de betekenis van enkele fundamentele theoretische concepten (Wacc, beta, marktrisicopremie, etc.). Tenslotte verneemt u welke bijkomende factoren een invloed uitoefenen, en het verschil kunnen verklaren tussen de theoretische waardering en de uiteindelijke overnameprijs. 

In het tweede deel wordt de theorie in praktijk gebracht aan de hand van een concrete case, waarbij het waarderingsproces stap voor stap wordt geïllustreerd. Meteen wordt duidelijk welke impact de keuze van de waarderingsmethode en/of van gekozen variabelen heeft op de berekende waarde, en welke geldige argumenten kunnen worden aangevoerd.

Na deze opleiding kan u met kennis van zaken een gegeven waardering beoordelen en deelnemen aan discussies omtrent de uitgangspunten van een waardering. 


Docent

Kristof Lybaert

Kristof is een ervaren M&A adviseur, onder meer als director bij PwC waar hij verantwoordelijk was voor het waarderings- en modelleringsteam. Voordien was Kristof verschillende jaren werkzaam binnen de bancaire sector als kredietadviseur en daarna als aandelenanalist.

Kristof is handelsingenieur van opleiding en tevens houder van een CFA (Chartered Financial Analyst ) certificaat. Hij is de inhouse docent voor financial modeling bij PWC, en een regelmatige gastspreker voor seminaries aangaande M&A transacties en de waardering van bedrijven.

Leerdoelen

Deelnemers een inzicht verschaffen in

 • De verschillende waarderingsmethoden en hoe deze toe te passen
 • De financiële variabelen die een invloed hebben op de berekende waarde
 • De mogelijke argumenten die bepaalde variabelen verantwoorden
 • De factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden, en die het verschil kunnen verklaren met de berekende waardebepaling
 • Wanneer welke methode het meest opportuun is (afhankelijk van type onderneming, ontwikkelingsfase waarin de onderneming zich bevindt en sector)
 • De valkuilen bij het toepassen van de verschillende waarderingsmethoden

Deelnemers in staat stellen om

 • Een gegeven waardebepaling te beoordelen en zich een oordeel te vormen over de verantwoording van de gebruikte variabelen en de gehanteerde methode(s)
 • Deel te nemen aan discussies met de tegenpartij en/of waarderingsexperten met betrekking tot het waarderingsproces, met een beter begrip van de financiële logica en de rol van bepaalde variabelen

Deelnameprijs

798 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 11 september 2020
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.