Bootcamp Balanslezen

450 EUR + BTW 
20/08/2019 (Hasselt) - 21/08/2019 (Gent) (Volzet)- 22/08/2019 (Antwerpen) (Volzet)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
8 u
 permanente vorming  BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV (3u)
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Verlopen sinds 5/07/2019 

Docent : Serge Pattyn

Level: Upgrade | Kennisverruimende opleiding voor niet-specialisten


Een goed begrip van de financiële gezondheid van een onderneming is ook voor niet-boekhoudkundige beroepen vaak belangrijk. Onder meer voor juristen, fiscalisten en vastgoedmakelaars vormt het een onbetwistbare meerwaarde om hun eigen expertise te combineren met een trefzeker inzicht in de financiële toestand van een onderneming.

In deze snelcursus leert u hoe u de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit de balans en de resultatenrekening, en u verwerft inzicht in de betekenis van de courant gehanteerde financiële terminologie en acroniemen. Als leidraad doorheen de opleiding wordt de jaarrekening van een reële onderneming gebruikt, waardoor de abstracte theorie meteen een concrete inhoud krijgt.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : er is geen specifieke boekhoudkundige voorkennis vereist, en op één dag worden u de kerninzichten bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden en oefeningen.

De bootcamp bestaat uit twee delen:

  • In het eerste deel leert u stap voor stap de basisprincipes van de balans en de resultatenrekening te begrijpen. De boekhoudkundige methodiek en theoretische concepten worden met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen concreet gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant gehanteerde financiële acroniemen en terminologie.
  • In het tweede deel wordt aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het risicoprofiel van een onderneming te vatten. U leert om een balans te lezen, en zich een oordeel te vormen over het financiële risicoprofiel en de gezondheid van een onderneming.

Uw docent is Serge Pattyn, die als financiëel analist bij onder meer KBC Petercam en Delta Lloyd Securities een uitgebreide ervaring heeft in de financiële analyse van ondernemingen. Serge combineert een ruime praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie bevattelijk over te brengen.

Na deze opleiding bent u gewapend om deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners. U beheerst de financiële terminologie, en u bent in staat om een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming.

U ontvangt tot slot een rekenmodel voor balansanalyse dat u zal toelaten om zelf een grondige financiële screening van een onderneming uit te voeren. 


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent KMO Campus.

Leerdoelen

Deze opleiding is bestemd voor adviseurs met een niet-boekhoudkundige achtergrond.

Deelnemers inzicht verschaffen in :

  • De basisprincipes van de balans en de resultatenrekening
  • De rol en de betekenis van de courant gehanteerde financiële terminologie en acroniemen
  • De kern van balansanalyse, te weten het opsporen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van schuldeisers en de houdbaarheid van de schuldpositie
  • De techniek van balanslezen, en welke balansgegevens van belang zijn bij de beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming, met uitgebreide aandacht voor de belangrijkste financiële ratio’s en verhoudingsgetallen die courant gebruikt worden (ondermeer door banken bij de beoordeling van kredietaanvragen)

Deelnemers in staat stellen om :

  • deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners, met een beter begrip van de financiële logica en van de betekenis van financiële acroniemen en terminologie
  • een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming
  • het meegeleverde rekenmodel voor financiële analyse te gebruiken en te interpreteren

Deelnameprijs

450 EUR + BTW
Inclusief slidepack en rekenmodel. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
Verlopen

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

Hasselt
20/08/19, 8-17u
Inschrijven