Opportuniteiten van bemiddeling in familiale ondernemingen en KMO’s

225 EUR + BTW
2/10/2019 (Antwerpen) - 3/10/2019 (Hasselt) - 4/10/2019 (Gent)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV 
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Bij inschrijving op uiterlijk 13/09/2019 kan u gratis een 2de persoon laten deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docenten: Delphine VANDENABEELE (EY Law Belgium)

Level: Initiatie-opleiding


Bemiddeling wordt steeds meer ingezet bij conflicten tussen partijen. Ook binnen de context van KMO’s en familiale ondernemingen kan bemiddeling een uitweg bieden. Bemiddeling wordt daarbij ingeschakeld bij conflicten tussen (familiale) aandeelhouders, handelspartners, sociale partners, etc. Maar ook buiten de context van een conflict kunnen bemiddelingsvaardigheden een belangrijke tool zijn om de gesprekken en onderhandelingen tussen partijen vlotter en directer te laten verlopen.

Maar wat is het wettelijk kader van bemiddeling, wie kan optreden als bemiddelaar, en hoe verloopt de procedure? Welke bemiddelingstechnieken zijn voorhanden, en hoe kan u deze bemiddelingsvaardigheden inzetten bij conflicten in KMO’s?Bij de term bemiddeling denkt men onmiddellijk aan een methode die het alternatief vormt voor een gerechtelijke procedure.

Bemiddeling is echter veel meer dan dat. Zowel bij het opstellen van een successieplanning, tijdens een overnameproces, bij het opmaken van een aandeelhoudersovereenkomst of familiaal charter, bij een gesprek over een managementovereenkomst en in het algemeen bij elke afspraak die een voorafgaand gesprek vereist tussen de partijen vormen de inzichten van bemiddeling een meerwaarde.

De basishouding van een bemiddelaar is een houding die ieder persoon kan aannemen. Deze draagt bij tot een open gesprek waarbij rekening wordt gehouden met onderliggende gedachten en/of de werkelijke noden van betrokkenen. Wie de inzichten van bemiddeling beheerst kan deze inzetten in elke situatie.

Uw docent Delphine Vandenabeele, zakenadvocaat bij EY Law en tevens bemiddelaar, overloopt:

 • Wat kan u verwachten van bemiddeling:
  • Wat houdt bemiddeling precies in
  • Overlopen van een bemiddelingsclausule en het wettelijk kader inzake bemiddeling
  • Bespreking nieuwe wetgeving inzake de collaboratieve onderhandelaars en het onderscheid met bemiddeling
    
 • Aanreiken van enkele bemiddelingstechnieken
  • Neutraliteit als basisvereiste en hoe het zoeken naar neutraliteit inzicht geeft in je gedrag en gedrag van anderen
  • Hoe van strategieën gaan naar de werkelijke noden van de cliënt
  • Hoe omgaan met patstellingen en polariteiten (zwart – wit)
  • Hoe omgaan met hardnekkige standpunten
  • Hoe omgaan met emoties (kwaad – verdriet)

Na deze opleiding beschikt u over enkele bruikbare bemiddelingstools die u kan hanteren waar nuttig.


Docent

Delphine Vandenabeele

Advocaat bij het advocatenkantoor EY Law. Bijkomende master in het Vennootschapsrecht (HUB) en Droit Economique (ULB). Delphine heeft haar opleiding bemiddeling gevolgd bij het instituut MEDIV.

Delphine is reeds meer dan tien jaar zakenadvocaat waarbij haar ervaring hoofdzakelijk ligt in het begeleiden van familiebedrijven (overnemen, overlaten, corporate governance, enz.). In deze context heeft zij ervaring opgedaan inzake bemiddeling en het belang van een goede communicatie. Duurzame afspraken en overeenkomsten, en zeker binnen het familiebedrijf, worden bereikt door naast het zuiver juridische kader ook inzicht te hebben en te geven in bepaalde dynamieken die zich tussen personen afspelen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Bemiddeling
 • Collaboratieve onderhandelingen
 • Bemiddelingstechnieken

Deelnemers in staat stellen om

 • Moeilijke situaties aan te pakken
 • Eigen neutraliteit als basishouding te herkennen en bij te sturen
 • Het familiebedrijf of managementteam beter te begeleiden en sneller uit impasses te geraken

Deelnameprijs

225 EUR + BTW
inclusief slidepack . Parking voor de deur wordt aangeboden.


Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 13/09/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.